Các huyện phía đông Tiền Giang xuống giống gần 39.000 ha lúa hè thu chính vụ

(THTG) Đến thời điểm này, nông dân các huyện phía đông tỉnh Tiền Giang đã xuống giống được gần 39.000 ha lúa hè thu chính vụ năm 2013. Phần lớn trà lúa đang ở giai đoạn từ mới gieo sạ đến 15 ngày tuổi, đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Theo khảo sát của ngành nông nghiệp tỉnh, hầu hết các địa phương đều tuân thủ nghiêm lịch xuống giống né rầy kết hợp với né mặn nên đến thời điểm này chưa phát sinh dịch bệnh gây hại lúa. Hơn 65% diện tích sử dụng các giống lúa cao sản, giống lúa xác nhận như: VD 20, OM 4900, OM 6162,…, diện tích sử dụng giống lúa thường, phẩm chất gạo thấp giảm hơn 10% so với mùa vụ trước.

Tuy nhiên, do mấy ngày qua lượng mưa ít, cộng thêm nắng nóng nên lúa vùng này đang có nguy cơ thiếu nước. Để bón phân đợt 1 cho lúa, nông dân phải bơm nước vào ruộng. Các nhà chuyên môn khuyến cáo nông dân không nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đối với lúa dưới 40 ngày tuổi, cần thực hiện các biện pháp quản lý sâu bệnh dịch hại như: trồng hoa trên bờ ruộng, bón phân cân đối, cung cấp nước đầy đủ,….

Do lúa hè thu sớm ở các huyện phía Tây thu hoạch gần dứt điểm nên dự báo trong tuần sau, rầy nâu sẽ di trú đến vùng lúa các huyện phía Đông. Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang đang tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, các cuộc hội thảo đầu bờ hướng dân nông dân cách chăm sóc, phòng trừ dịch hại trên lúa hè thu, nhằm giúp nông dân sản xuất thắng lợi vụ lúa này.