Các huyện phía Đông bàn giải pháp phát triển kinh tế – đô thị 03 vùng

(THTG) Chiều 17/10 tại Thị xã Gò Công (TXGC), lãnh đạo 04 huyện phía Đông, gồm: Thị xã Gò Công, Gò Công Tây, Gò Công Đông và Tân Phú Đông tổ chức hội nghị bàn giải pháp thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang về phát triển kinh tế – đô thị 03 vùng của tỉnh Tiền Giang và Chương trình hành động số 188 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thực hiện Nghị quyết số 10.

Still1018_00016Still1018_00015

Các đại biểu thảo luận vấn đề liên kết phát triển kinh tế – đô thị các huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Lê Lượng

 Theo đó, các đại biểu tập trung bàn các giải pháp xoay quanh 04 nội dung trọng tâm về liên kết phát triển nông nghiệp; phát triển công nghiệp; phát triển lĩnh vực thương mại dịch vụ và phát triển đô thị.  Theo các đại biểu, để việc liên kết thực hiện Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế – đô thị 03 vùng của tỉnh Tiền Giang đạt hiệu quả, cần thành lập  tổ giúp việc có đại diện các huyện, thị tham gia; Thiết kế trang web giới thiệu liên kết 03 vùng, xúc tiến mời gọi đầu tư phát triển các cụm công nghiệp phía Đông; tổ chức hội nghị tiếp xúc nhà đầu tư để phát triển các cụm công nghiệp; đề nghị UBND tỉnh đầu tư kinh phí hoàn thiện hệ thống giao thông, nâng cấp các tuyến đê biển Gò Công…

                                                                       Huỳnh Cẩm