Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Đại tướng

Đúng 7 giờ 30 phút , tại Hà Nội, Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trọng thể theo Nghi lễ Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tuyên bố chính thức bắt đầu lễ viếng.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu. Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dẫn đầu. Đoàn Quốc hội do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu. Đoàn Chính phủ do đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu. Đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.
Trước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bên linh cữu Đại tướng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bên linh cữu Đại tướng.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi sổ tang.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi sổ tang.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Đoàn đại biểu Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng.
Đoàn đại biểu Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng.
Đội Tiêu binh danh dự.
Đội Tiêu binh danh dự.

Nguồn QĐND Online