Các địa phương học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII

Từ ngày 3 đến 5-1, Thành ủy Hải Phòng và các tỉnh ủy: Phú Yên, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội nghị quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị T.Ư 4 (khóa XII) tới đội ngũ cán bộ chủ chốt. Thành ủy Hải Phòng xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gồm 13 công việc phải làm ngay và công việc thường xuyên; 11 nhiệm vụ cần thực hiện theo lộ trình chi tiết. Lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy yêu cầu các tổ chức, cá nhân gắn việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, chương trình hành động với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 55 của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phải sát với tình hình cụ thể, trong đó xác định rõ những việc thực hiện ngay và thường xuyên, những nhiệm vụ theo kế hoạch, lộ trình cụ thể.

* Năm 2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn thành nhiều công trình nguồn và lưới điện trọng điểm nhằm tăng năng lực cấp điện cho hệ thống điện quốc gia với khối lượng đầu tư đạt khoảng 134.858 tỷ đồng, đạt 101,8% kế hoạch. Giá trị đầu tư của EVN bằng 9% tổng đầu tư toàn xã hội.


Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi là một trong những đơn vị tham gia thị trường phát điện cạnh tranh hiệu quả. Trong ảnh: Các kỹ sư của Công ty làm việc tại phòng điều hành. Ảnh: EVN

Tập đoàn đã hoàn thành đưa vào phát điện năm tổ máy với tổng công suất 2.305 MW, gồm tổ máy 2 và 3 Thủy điện Lai Châu, tổ máy 2 Thủy điện Huội Quảng; Nhiệt điện Duyên Hải 3; trong đó Thủy điện Lai Châu đã vượt trước một năm so tiến độ Quốc hội giao. Các dự án nguồn điện cấp bách cấp điện cho miền nam tại các Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Duyên Hải và các dự án trọng điểm như Nhiệt điện Thái Bình, Thủy điện Thác Mơ mở rộng, Thủy điện Đa Nhim mở rộng cơ bản bám sát mục tiêu được giao. Các dự án khác như Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Thủy điện Ialy mở rộng đã được phê duyệt bổ sung quy hoạch bậc thang. Các dự án Thủy điện Trị An mở rộng và Thủy điện tích năng Bắc Ái đã trình Bộ Công thương và Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo để triển khai các bước tiếp theo. Các dự án Nhiệt điện Ô Môn III và IV đã được phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Trung tâm Điện lực Ô Môn.

Nguồn Nhân dân