Các địa phương, đơn vị tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình

Với tinh thần thẳng thắn, chân thành và xây dựng, Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, hoàn thành các chương trình đề ra.Hội nghị kiểm điểm BTV Tỉnh ủy Sơn La. Ảnh: Báo Sơn La 

* Sau 4 ngày làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã hoàn thành nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đối với cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Với tinh thần thẳng thắn, chân thành và xây dựng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tham gia góp ý đối với từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phân tích đúng mức những ưu điểm, tập trung làm rõ những mặt hạn chế của từng đồng chí trong lãnh đạo, chỉ đạo theo chức trách, nhiệm vụ được phân công; đồng thời yêu cầu từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến đóng góp, chủ động đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa, nhất là những nội dung, công việc cần phải làm ngay và có thể làm ngay để tạo sự chuyển biến sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này.

Thay mặt tổ công tác của Trung ương, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã phát biểu kết luận đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, giao nhiệm vụ cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tiếp tục hoàn thiện các nội dung của Hội nghị theo quy định, tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo chặt chẽ các cấp, các ngành của tỉnh chuẩn bị và tổ chức tốt đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã thống nhất ngày 2/10/2012 sẽ tổ chức hội nghị cán bộ để hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh chuẩn bị nội dung tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

*Trong 2 ngày 28 và 29/9, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Báo CAND

Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh CSCĐ cho thấy, trong thời gian qua, Ban Thường vụ đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ trong toàn Đảng bộ. Thông qua đó tạo sự chuyển biến trong thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn và xây dựng lực lượng. Công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình có chiều sâu và hiệu quả. Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ đã có nhiều giải pháp hiệu quả nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy đã phát huy được vai trò lãnh đạo, tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Hằng năm, từng cá nhân Ban Thường vụ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, kiên định, vững vàng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương đánh giá cao tinh thần làm việc, thái độ nghiêm túc của Ban Thường vụ Đảng ủy trong quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ tiếp tục phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được; có biện pháp hiệu quả khắc phục kịp thời những khuyết điểm, thiếu sót. Chú trọng thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp về chính trị tư tưởng; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh của cán bộ, đảng viên; cần duy trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình thường xuyên; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

* Ngày 28/9, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Tỉnh ủy mở rộng để thông báo kết quả đợt kiểm điểm tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy (BTV Tỉnh ủy) và cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tổ chức lấy ý kiến góp ý, đánh giá của các đồng chí trong ban chấp hành và đề ra nhiệm vụ cấp bách phải thực hiện từ nay đến hết năm 2012.

Đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những nội dung theo chỉ đạo của Trung ương và đạt mục đích yêu cầu đề ra. Qua kiểm điểm tập thể BTV Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy đã khẳng định những ưu điểm đạt được để phát huy, đồng thời tự thấy rõ những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân để từ đó thể hiện quyết tâm chính trị tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới; nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể BTV, vai trò trách nhiệm cá nhân trong tập thể BTV Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản và cấp bách trên địa bàn tỉnh.

Từ kết quả kiểm điểm này, BTV Tỉnh ủy Đồng Nai đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm và cơ bản phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ nay đến hết năm 2012. Trong đó, nổi bật là các nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu phải thực hiện ngay: Một là tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu kiện của tiểu thương ở các chợ: Tân Hiệp, Long Khánh, Vĩnh Tân theo đúng luật pháp và lợi ích chính đáng của nhân dân, để ổn định trật tự xã hội trên địa bàn. Hai là khẩn trương rà soát các dự án quy hoạch treo, kiên quyết thu hồi đối với các dự án quá thời gian quy định nhưng không triển khai thực hiện, hoặc những dự án không đúng quy hoạch… nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân nằm trong vùng dự án. Chỉ đạo các cấp ủy, các tổ chức Đảng đánh giá kết quả triển khai thực hiện NQ 06 của Tỉnh ủy về công tác bồi thường, giải tỏa, tái định cư cho người dân bị thu hồi đất; qua đó bổ sung các giải pháp và rút kinh nghiệm trong chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác này. Chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan định kỳ hàng tuần bố trí lịch tổ chức tiếp xúc các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất…

* Ngày 28/9, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã thông qua nghị quyết về việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm qua kiểm điểm Ban thường vụ và cá nhân các ủy viên thường vụ theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đồng thời chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập đến cán bộ, đảng viên và các đoàn viên, hội viên.Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy Đăk Nông biểu quyết thông qua Nghị quyết . Ảnh: Báo Đăk Nông 

Qua kiểm điểm, BTV Tỉnh ủy đã xác định 16 vấn đề cần làm rõ, thuộc 3 nội dung mà Nghị quyết đưa ra. Trên cơ sở đó, để tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng về những vấn đề cấp bách đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tập thể BTV Tỉnh ủy đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về “Khắc phục, sửa chữa khuyết điểm các vấn đề trước mắt qua kiểm điểm tập thể BTV Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay””.

Theo đó, trong thời gian tới tập thể và từng cá nhân ủy viên BTV Tỉnh ủy sẽ tập trung giải quyết 11 vấn đề mang tính cấp bách của tỉnh ở 5 lĩnh vực gồm: công tác chính trị tư tưởng, xây dựng đảng; công tác cán bộ; giải quyết những vướng mắc trong đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm và quản lý và bảo vệ, phát triển vốn rừng, đất đai.

Trong công tác chính trị tư tưởng, BTV Tỉnh ủy sẽ tập trung tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý kiểm tra, giám sát giáo dục, củng cố niềm tin, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính đảng, tính chiến đấu cho mỗi cán bộ, đảng viên cũng như giữ vững kỷ cương, pháp luật, kỷ luật công vụ, xử lý nghiêm các trì trệ, tiêu cực.

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đấu tranh tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết nội bộ cũng như nâng cao chất lượng nhận xét, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và chuyển hóa cho được 70% tổ chức cơ sở đảng yếu kém trở thành đơn vị hoàn thành nhiệm vụ sẽ được quan tâm, chú trọng.

Song song đó, tỉnh sẽ mở đợt vận động, tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong đảng để chấn chỉnh, uốn nắn về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, khắc phục những khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); trong đó coi trọng việc giới thiệu những tấm gương điển hình tiên tiến để phổ biến nhân rộng.

Đối với công tác cán bộ, BTV Tỉnh ủy sẽ tập trung đánh giá, chấn chỉnh, bố trí, nâng cao chất lượng tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ. Đồng thời tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch dài hạn đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ dân tộc, cán bộ trẻ cho giai đoạn 2010-2015, để chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ nhiệm kỳ tiếp theo.

Các chính sách thu hút, ổn định và phát triển đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh sẽ được quan tâm hơn. Về các vướng mắc trong quy hoạch, xây dựng các công trình trên địa bàn, BTV Tỉnh ủy sẽ tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn đọng về bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, thi công chậm, chất lượng kém ở các công trình, gây bức xúc trong dư luận như: thủy điện Đắk R’tíh, thủy điện Đồng Nai 3, đường vào nhà máy Alumil Nhân Cơ, Hồ trung tâm, Trường Chính trị, đường Bắc Nam giai đoạn 2, quốc lộ 14, tỉnh lộ 1.

Tỉnh cũng sẽ chỉ đạo xử lý việc xây dựng không đồng bộ ở các trưởng học giữa hạng mục chính và phụ như: nước sạch, nhà vệ sinh… Lĩnh vực rừng và đất đai, BTV sẽ có biện pháp chỉ đạo, phối hợp đều chỉnh mô hình, tổ chức sắp xếp đội ngũ cán bộ trong ngành lâm nghiệp để tăng cường hiệu lực của việc sử dụng, phát triển vốn rừng. Những yếu kém trong quản lý rừng, đất đai và vi phạm trong giao đất, giao rừng, các dự án nông lâm nghiệp tạo tranh chấp, kiếu kiện kéo dài, vượt cấp sẽ được BTV tập trung giải quyết dứt điểm. Trước mắt sẽ tập trung ở các địa phương Tuy Đức, Đắk Song và Đắk Glong./.