Các Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh Hùng được đề xuất chọn đăng đàn trả lời chất vấn

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã gửi phiếu đề nghị các đại biểu Quốc hội lựa chọn 4 trong số 5 nhóm vấn đề dự kiến cho phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV, trong đó có các Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng.

Các Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh Hùng được đề xuất chọn đăng đàn trả lời chất vấn - Ảnh 1.

Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Công Thương dự kiến sẽ được chất vấn tại kỳ họp này với phần trả lời chính của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh

Sáng 28-10, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã gửi phiếu đề nghị các đại biểu Quốc hội lựa chọn 4 trong số 5 nhóm vấn đề dự kiến cho phiên chất vấn tới đây, bắt đầu từ sáng 6-11 tới hết ngày thứ 8-11.

Các “tư lệnh ngành gồm: Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Lê Minh Khái, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Nguyễn Xuân Cường, được đề xuất chọn đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội.

Theo phiếu xin ý kiến, nhóm vấn đề thứ nhất được đề xuất là về lĩnh vực NN-PTNT. Nội dung cụ thể của nhóm vấn đề này là chất lượng, hiệu quả chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác quy hoạch trồng trọt, chăn nuôi với thị trường tiêu thụ; ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp; công tác xuất khẩu nông sản, thủy sản. Công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; công tác quản lý, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại trong khai thác, đánh bắt hải sản trên biển.

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cũng đã trả lời chất vấn.

Tham gia trả lời cùng Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Khoa học và Công nghệ (KH-CN), TT-TT, Giao thông Vận tải (GTVT), Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH).

Nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực Công Thương với nội dung trước hết là về công tác quản lý, điều tiết điện lực; việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo. Nội dung tiếp theo trong nhóm này là hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường ngoài nước, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ; thương mại điện tử và kinh tế số; công tác quản lý thị trường; phòng chống gian lận thương mại; quản lý cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng.

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh sẽ chịu trách nhiệm trả lời chính. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng các Bộ: KH-ĐT, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), KH-CN, TT-TT, Công an, Ngoại giao, TTCP cùng tham gia trả lời với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.

Nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực Thanh tra. Tổng thư ký Quốc hội lưu ý trong phiếu xin ý kiến là Tổng TTCP chưa từng trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Nhóm vấn đề này gồm nội dung công tác thanh tra, phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; việc thực hiện kết luận sau thanh tra; thu hồi tài sản do tham nhũng mà có, thu hồi tài sản sau thanh tra. Nội dung khác là công tác thanh tra, việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và hiệu quả hoạt động thanh tra của thanh tra nhà nước và thanh tra chuyên ngành.

Trách nhiệm trả lời chính cho nhóm vấn đề này là Tổng TTCP Lê Minh Khái. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Công an, tư pháp, TN-MT, Xây dựng, GTVT, Tài chính, KH-ĐT, Công Thương, NN-PTNT, GD-ĐT, LĐ-TB-XH, TT-TT, Y tế cùng tham gia trả lời chất vấn.

Nhóm vấn đề thứ 4 thuộc lĩnh vực Nội vụ với trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Các nội dung chất vấn là việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nhất là việc sắp xếp cán bộ công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch cán bộ, công chức và viên chức. Nội dung thứ ba là công tác đánh giá cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình các nội dung liên quan trong nhóm vấn đề này là Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Tài chính, GD-ĐT, Y tế.

Nhóm vấn đề thứ 5 thuộc lĩnh vực TT-TT. Có 3 nội dung cụ thể được nêu ra trong nhóm vấn đề này là: Công tác quản lý báo chí, quản lý giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình, cấp, thu hồi thẻ nhà báo; công tác quản lý thông tin điện tử, nhất là các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, quản lý quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng; về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử.

Trách nhiệm trả lời chính cho nhóm vấn đề này là Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: VH-TT-DL, KH-CN, Tài chính, Nội vụ, Công an, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn.

Từ 5 nhóm vấn đề được dự kiến nêu trên, 4 vị bộ trưởng, trưởng ngành có số phiếu lựa chọn nhiều nhất là những người sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp này.

Theo thông lệ, tại kỳ họp cuối năm, Thủ tướng Chính phủ sẽ là người đăng đàn trả lời chất vấn những vấn đề đại biểu nêu.

Nguồn NLĐ