Bộ Y tế thành lập Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Tiền Giang

(THTG) Ngày 30-6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ban hành Quyết định 3246/QĐ-BYT về việc thành lập Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y  tế tại tỉnh Tiền Giang.

Theo Quyết định này, Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Tiền Giang có 6 thành viên, do Tiến sĩ Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh làm Tổ trưởng và 5 thành viên gồm:  Ông Trương Công Hiếu, Khoa Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh – Tổ phó; Ông Nguyễn Văn Khoa, Khoa Vi sinh Miễn dịch, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên; Ông Nguyễn Hữu Quân, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy – Thành viên; Ông Phạm Văn Đức, Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy – thành viên và Ông Đặng Ngọc Chánh, Trưởng khoa Sức khỏe môi trường, Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên.

Tổ công tác có nhiệm vụ hỗ trợ việc tổ chức triển khai các hoạt động lấy mẫu; hướng dẫn thực hiện xét nghiệm; hỗ trợ công tác điều trị; hướng dẫn đảm bảo an toàn sinh học; phòng chống dịch, xử lý dịch trong khu cách ly, khu công nghiệp, công sở, trường học, khu vực công cộng.

Kinh phí hoạt động của Tổ công tác được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị quản lý cán bộ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Sở Y tế tỉnh Tiền Giang bố trí ăn, nghỉ và đảm bảo các điều kiện làm việc cho tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

P.H