Bộ VHTTDL xây dựng đề án kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015, trong đó, giao Bộ VHTTDL chủ trì xây dựng đề án tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam.

Ảnh minh họa (Ảnh: Ngọc Thành)

Theo Kế hoạch, trong hai năm 2014-2015, các ngày lễ lớn do Ban Tổ chức cấp quốc gia chủ trì tổ chức, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gồm: Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2014) (đã tổ chức); Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015); Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 – 01/7/2015); Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015).

Ngày lễ lớn do các Bộ chủ trì tổ chức, chủ trì xây dựng Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, gồm: Kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương (Hiệp định về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam) (20/7/1954 – 20/7/2014) do Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức; Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014) do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức; Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015) do Bộ Công an chủ trì tổ chức.

Các ngày lễ lớn do UBND thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức, chủ trì xây dựng Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, gồm: Kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014); Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015); Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015).

Cũng trong hai năm 2014-2015, các ngày lễ quy mô cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm kỷ niệm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; phong trào cách mạng; sự kiện tiêu biểu và ngày truyền thống, ngày thành lập ngành; ngày giải phóng, ngày thành lập tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

Các Lễ kỷ niệm Ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu giao cho các tỉnh quê hương của các lãnh đạo tổ chức.

Việc tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 -23/9/2015); 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2015) và các ngày lễ lớn khác không nêu trong Kế hoạch này, do Ban Bí thư quyết định./.

Theo Toquoc.vn