Bộ phận giúp việc tỉnh Tiền Giang báo cáo về việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

(THTG) Chiều ngày 8/10, Bộ phận giúp việc Ban Bí thư về việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị có buổi làm việc với Bộ phận giúp việc của tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại tỉnh Tiền Giang.

2

          Tại buổi làm việc, đại diện Bộ phận giúp việc của tỉnh Tiền Giang đã báo cáo kết quả việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ đầu năm 2014 đến nay. Qua tổ chức, triển khai học tập và thực hiện chủ đề năm 2014, phần lớn đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ đã có những chuyển biến tích cực về tinh thần, trách nhiệm đối với công việc; tinh thần tự phê bình và phê bình. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ấn hành 170 quyển “Điển hình nhân tố mới” để tuyên truyền trong các tổ chức đảng trực thuộc; Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh thường xuyên duy trì chuyên trang, chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…để mọi người học hỏi, noi theo.

Đoàn giúp việc đánh giá cao những nỗ lực của Bộ phận giúp việc tỉnh Tiền Giang và đề nghị Tiền Giang tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, nhằm phát hiện, giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo để nhân rộng trong xã hội. Đồng thời, phát động mọi người cùng tham dự cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2015. Qua đó, tuyển chọn những tác phẩm có chất lượng gửi dự thi cấp Trung ương.

Minh Toàn