Bộ nông nghiệp và phát nông thôn phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác

(THTG) Thứ Trưởng Bộ Nông Nghiệp phát triển Nông thôn, Hà Công Tuấn vừa ký ban hành chỉ thị 9644 về phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tết Kỷ hợi năm 2019.

bac ho trong cay

Bác Hồ trồng cây đa tại xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Tây (nay là Hà Nội) ngày 16/2/1969.

Theo đó Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn đề nghị UBND các Tỉnh – Thành Phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt một số Nội dung sau :

  • Phổ biến và tuyên truyền tốt luật Lâm Nghiệp năm 2017 ( Có hiệu lực từ ngày 01-01-2019 )
  • Chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch trồng cây trồng rừng, gắng với triển khai chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019, theo chương trình mục tiêu phát triển Lâm Nghiệp bền vững ( 2016-2020 )
  • Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ thị số 13/CT.TW của Ban bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Nghị quyết số 71/NQ-CP của chính phủ về chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 12 của Ban bí thư., đồng thời xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm bảo vệ và phát triển rừng.

Bộ NN và PT NT đề nghị chủ tịch UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo triển khai.

Văn Phấn