+ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 103/2017/NĐ-CP quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. + Ngành Nông nghiệp Tiền Giang tổ chức khảo sát mô hình cánh đồng lớn + Trạm Khuyến nông huyện Cái Bè tổng kết mô hình mô hình“Cải thiện tầm vóc đàn bò địa phương bằng phương pháp gieo tinh nhân tạo” + Trường tiểu học Nguyễn Thị Tư, huyện Gò Công Đông đón nhận bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức 2 + Trường Mầm non 3 tháng 2, Thị xã Cai Lậy đón nhận Cờ thi đua của Bộ Giáo dục - Đào tạo. + Trường Tiểu học Đạo Thạnh A, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho đón nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I...

[satellite gallery=1 auto=off thumbs=on]