Bộ Chính trị tán thành chủ trương có chính sách phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Vùng TPHCM

Sáng ngày 29-8, tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tập thể Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc cho ý‎ kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí trong Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: Hồng Hiệp

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP đã báo cáo những nội dung cơ bản, trọng tâm dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo Bí thư Thành ủy TP Lê Thanh Hải, chủ đề của đại hội được xác định là: “Xây dựng Đảng bộ thật trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy dân chủ, đoàn kết; xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Trong các kết quả đạt được thì kinh tế TPHCM tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tái cấu trúc kinh tế đạt kết quả bước đầu, hoàn thành cơ bản các tiêu chí nông thôn mới. Chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh được cải thiện, hiệu quả đầu tư nâng lên. Công tác quản lý và phát triển đô thị có chuyển biến tích cực, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đạt kết quả thiết thực. Văn hóa, xã hội, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ có chuyển biến tích cực, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt nhiều kết quả thiết thực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trình bày tóm tắt văn kiện tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Hiệp

Trong công tác xây dựng Đảng, theo Bí thư Thành ủy TP Lê Thanh Hải, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng công vụ của cán bộ công chức chuyển biến khá; vai trò của mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội được phát huy. Công tác đối ngoại đạt kết quả tích cực. Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ chính quyền và nhân dân TPHCM nỗ lực đạt được những kết quả khá quan trọng và khá toàn diện. Từ thực tiễn TPHCM có những đóng góp về kinh nghiệm huy động nguồn lực, góp phần tích cực hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong các nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2015-2020, TPHCM xác định 7 chương trình đột phá gồm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP; giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giảm ô nhiễm môi trường; chỉnh trang và phát triển đô thị. Đặc biệt, TPHCM cũng kiến nghị có chính sách và cơ chế phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Vùng TPHCM.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí trong Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: Hồng Hiệp

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đóng góp cho các dự thảo văn kiện, sẽ được trình tại Đại hội Đảng bộ TPHCM tới đây. Tổng Bí thư yêu cầu, đối với chủ đề Đại hội, phải thể hiện được tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt yếu của yêu cầu, mục tiêu đặt ra trong 5 năm tới. Theo Tổng Bí thư, TPHCM nên đặt lại chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình; tiếp tục dẫn đầu cả nước, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á” sẽ thể hiện được trọn vẹn vai trò, vị trí cũng như xác định rõ vai trò tiếp tục đi đầu của TPHCM đối với cả nước.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, về cơ bản tập thể Bộ Chính trị đồng ý với các nội dung mà dự thảo báo cáo chính trị đã nêu về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2010-2015. Trong đó, đã nêu được những thành tựu nổi bật, những hạn chế yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm. Bộ Chính trị góp ý, dự thảo văn kiện chính trị cần tiếp tục chỉnh sửa sát thực tế 5 năm qua hơn nữa, nêu bật những điểm nhấn. Đặc biệt, với bài học kinh nghiệm rút ra, Tổng Bí thư cho rằng, TPHCM luôn luôn nhận thức rõ và có ý thức rất sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của TPHCM đối với cả nước; từ đó xác định rõ trách nhiệm của mình. Trên cơ sở nhận thức này, TPHCM cần tiếp tục xoáy sâu vào bài học kinh nghiệm này để tạo đà cho TP phát triển.

Đề cập đến phương hướng nhiệm vụ trong 5 năm tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, về cơ bản Bộ Chính trị tán thành với những nội dung chính nêu trong dự thảo văn kiện báo cáo chính trị. Tuy nhiên, trong các giải pháp chủ yếu, TPHCM phải xây dựng và tạo được sự đột phá trong nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; phát triển, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ để khoa học công nghệ thật sự là động lực phát triển kinh tế – xã hội. TPHCM phải tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt hơn trong công tác xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu.

Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM chụp hình lưu niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí trong Bộ Chính trị. Ảnh: Hồng Hiệp

Riêng với đề xuất của TPHCM về chính sách và cơ chế phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Vùng TPHCM, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Bộ Chính trị tán thành về chủ trương và đồng ý giao Ban Kinh tế chủ trì phối hợp với TPHCM, Bộ Kế hoạch – Đầu tư, các ban ngành có liên quan nghiên cứu đề xuất. Cần đề xuất thật sát, đúng tình hình sao cho khi triển khai trên thực tế sẽ làm cho TPHCM ngày càng phát triển, ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và mang tới cuộc sống tốt hơn cho người dân”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, Bộ Chính trị đánh giá báo cáo kiểm điểm về công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM là trung thực, thẳng thắn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã làm việc nghiêm túc, chu đáo trong công tác chuẩn bị nhân sự, đặc biệt qua Đại hội đã có được nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ dồi dào, đồng thời cũng đồng ý với kế hoạch Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X dự kiến sẽ được tổ chức vào giữa tháng 10 tới đây.

Nguồn SGGP