Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Ngày 12/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, tập thể Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc cho ý‎ kiến vào dự thảo các văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã báo cáo những nội dung cơ bản, trọng tâm dự thảo các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Tập thể Bộ Chính trị cũng đã nghe Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015 và một số nội dung công việc quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tập thể Bộ Chính trị đã thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào từng nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong dự thảo các văn kiện của Quân ủy Trung ương; tham gia ý kiến vào công tác nhân sự của Quân ủy Trung ương, cùng một số nội dung công việc quan trọng khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, có chất lượng dự thảo các văn kiện; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự thảo các văn kiện được Quân ủy Trung ương chuẩn bị có chất lượng, đánh giá đúng kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ qua; xác định rõ chủ trương, giải pháp, mục tiêu nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Đề cập đến mục tiêu, phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Quân đội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất trí với nội dung đã được Quân ủy Trung ương thể hiện trong dự thảo các văn kiện, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề để Quân ủy Trung ương nghiên cứu, hoàn chỉnh bổ sung.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Quân ủy Trung ương cần tập trung phân tích, đánh giá đúng tình hình thế giới, khu vực trong những năm tới có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, để từ đó xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo phù hợp, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phải tập trung lãnh đạo, nghiên cứu xây dựng chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả một số đề án trọng điểm trong việc bảo đảm quốc phòng, hướng ưu tiên các địa bàn chiến lược, trọng điểm; lãnh đạo có chất lượng nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ; tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện để đất nước phát triển; tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt chủ trương xây dựng lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, tinh nhuệ, chính quy, từng bước hiện đại.

Các đồng chí Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Đảng bộ Quân đội phải tập trung sức lãnh đạo, chú trọng xây dựng và giữ vững uy tín của Quân đội, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Theo đó, Quân đội phải đẩy mạnh và thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận, tích cực giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh…

Tổng Bí thư cũng yêu cầu, nhiệm kỳ tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phải tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại quân sự; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tạo ra sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, Đảng bộ Quân đội phải tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh, nhằm thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế, gắn với củng cố quốc phòng-an ninh, nhất là trên những địa bàn chiến lược, quan trọng.

Tổng Bí thư cũng cho ý kiến về công tác nhân sự Quân ủy Trung ương và dự kiến thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Nguồn Chính phủ