Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Kiểm toán Nhà nước khu vực 9 chúc mừng Đài PT&TH Tiền Giang

(THTG) Chào mừng 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 19-6, Kiểm toán Nhà nước khu vực 9 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang đã đến tham và chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài PT và TH Tiền Giang.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Kiểm toán Nhà nước khu vực 9 chúc mừng Đài PT&TH Tiền Giang. Ảnh: Bá Thủy

 Các đơn vị Kiểm  toán Nhà nước khu vực 9 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang đánh giá cao về các chương trình trên Đài Phát  thanh và Truyền hình Tiền Giang, trong đó có các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp  luật, nghĩa vụ công dân, cũng như việc thực hiện những  quy định pháp luật về tài  chính và xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Thay mặt  Ban Giám đốc  Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang, ông Nguyễn Sĩ Hùng – Giám đốc Đài đã thông báo với các đoàn về tình hình hoạt động của đài trong thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới và mong được sự ủng hộ hợp tác của các đơn vị để Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang từng bước đáp ứng được yêu cầu thông tin tuyên truyền, giáo dục giải trí cho nhân dân trong tỉnh.

Công Luận