Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Đơn vị Quyết thắng cụm 5 tỉnh sông Tiền

      Lực lượng vũ trang (LLVT) Tiền Giang vừa được Quân khu 9 đánh giá đạt loại giỏi, tiếp tục dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng cụm 5 tỉnh sông Tiền, được Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ trong phong trào thi đua Quyết thắng.

Tự hào là LLVT trên quê hương Ấp Bắc lịch sử, những năm qua, được sự quan tâm của lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy (BCH) Quân sự tỉnh đã quán triệt nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đảng ủy-BCH Quân sự tỉnh luôn tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh; không ngừng nâng cao các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, tập trung xây dựng LLVT tỉnh nhà vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

          

Thực hành bắn đạn thật ở Trường Quân sự địa phương.
Thực hành bắn đạn thật.

BCH Quân sự tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho LLVT tỉnh nhà. Trong đó, lực lượng thường trực đạt 99,65% quân số; dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) đạt 100% quân số, kết quả kiểm tra các đối tượng đều đạt yêu cầu trở lên.

Công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng được triển khai thực hiện có nền nếp, tạo động lực xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Năm 2012, đơn vị đã triển khai phát động 5 đợt thi đua đột kích, kịp thời biểu dương, khen thưởng cho 50 tập thể, 147 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ; làm điểm tổ chức thành công Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn (2009-2012); hoàn thành thủ tục đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân Tiền Giang thời kỳ đổi mới…

Đảng ủy, BCH Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đảm bảo đúng thời gian, chặt chẽ về nội dung, quy trình tiến hành. Qua đó nền nếp, chế độ sinh hoạt, tác phong công tác và thực hiện chức trách của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ chiến sĩ có sự chuyển biến tiến bộ, những nhiệm vụ trọng tâm đều hoàn thành với chất lượng khá toàn diện.

Đội ngũ cấp ủy thường xuyên được củng cố, kiện toàn gắn với xây dựng cán bộ chủ trì các cấp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác sẵn sàng chiến đấu, luyện tập, diễn tập được quan tâm từ khâu chuẩn bị đến thực hành, trong huấn luyện đã kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, giữa xây dựng nền nếp chính quy với xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ.

Lực lượng thường trực, DBĐV và DQTV thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bảo đảm đủ sức chiến đấu và khả năng  hoàn thành nhiệm vụ được giao; trong năm, đã tổ chức xây dựng các lực lượng đạt và vượt chỉ tiêu theo nghị quyết, kế hoạch đề ra.

Năm 2012, đã kết nạp được 2.682 dân quân, nâng tổng số DQTV trên toàn tỉnh là 21.292, đạt 1,25% so dân số.

Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với lực lượng Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt hoạt động liên ngành theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần bảo đảm giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội. Trong năm, đã phối hợp tuần tra, kiểm soát được 21.584 cuộc/56.201 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, đã phát hiện và xử lý 5.279 đối tượng vi phạm.

Các phương án phục vụ kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai… được duy trì tập luyện thường xuyên nhằm góp phần nâng cao ý thức cảnh giác và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng, sẵn sàng đối phó có hiệu quả các tình huống xảy ra.

Một trong những điểm nổi bật của kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện của LLVT Tiền Giang năm 2012 là công tác huấn luyện giỏi. Theo đại tá Nguyễn Văn Châu, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng BCH Quân sự tỉnh, công tác huấn luyện luôn được Đảng ủy – BCH chú trọng.

Để đạt hiệu quả cao, cấp tỉnh và các đơn vị, địa phương đã tổ chức 18 lớp tập huấn cho 664 lượt cán bộ nhằm bồi dưỡng, thống nhất nội dung cùng phương pháp huấn luyện trước khi bước vào huấn luyện. Kết quả đạt được: huy động kiểm tra sẵn sàng động viên các đơn vị DBĐV và gọi tập trung huấn luyện của các địa phương đạt 100% quân số theo chỉ tiêu được giao; kết quả huấn luyện cho các đối tượng đạt từ 98% trở lên; huấn luyện lực lượng DQTV, DBĐV đạt 100%.

Quá trình huấn luyện luôn bám sát phương châm, yêu cầu huấn luyện phù hợp với từng đối tượng; gắn huấn luyện với xây dựng quân đội chính quy, rèn luyện kỷ luật, tạo sự chuyển biến tích cực, chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng lên.

Đại tá Nguyễn Văn Lan, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh cho biết: Thời gian tới, phát huy thành tích và kết quả đã đạt được, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện; củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhân rộng điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhà có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao để thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá về “Nâng cao chất lượng huấn luyện, chuyển biến vững chắc về kỷ luật, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị”; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của LLVT tỉnh nhà, xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh nhà, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn; góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương.