Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang chính thức tổ chức hoạt động khám chữa bệnh trở lại bình thường vào ngày 01 tháng 12 năm 2022.

THÔNG BÁO

V/v Bệnh viện hoạt động khám, chữa bệnh bình thường trở lại

thong bao

Thực hiện Thông báo số 279/TB-UBND ngày 22/11/2022 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc Thông báo ý kiến Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bàn giao Trung tâm Hồi sức bệnh nhân Covid-19 cho Bệnh viện y học cổ truyền Tiền Giang;

Bệnh viện Y học cổ truyền xin thông báo như sau:

Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang chính thức tổ chức hoạt động khám chữa bệnh trở lại bình thường vào ngày 01 tháng 12 năm 2022.

Bệnh viện xin thông báo đến Quý tổ chức, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong và ngoài tỉnh biết để đến khám và điều trị bệnh khi có nhu cầu và hỗ trợ Bệnh viện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cảm ơn./.