Bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

Sau 19 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Quốc hội khóa XIII đã hoàn thành tốt đẹp chương trình của kỳ họp thứ 11 – kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII với việc xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác xây dựng pháp luật, tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ quan Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, kiện toàn các chức danh lãnh đạo của bộ máy Nhà nước.

Sau 19 ngày làm việc, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Ảnh:ĐT

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Sau những ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, hôm nay, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc của kỳ họp thứ 11 – kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành thời gian xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015; ban hành Nghị quyết quyết định kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020. Quốc hội cũng  đã quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 cấp quốc gia và đã thông qua 7 luật: Luật Tiếp cận thông tin, Luật Điều ước quốc tế; Luật Báo chí; Luật Trẻ em; Luật Dược, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Quốc hội cũng đã dành thời gian xem xét các Báo cáo của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước.

“Nhìn lại cả nhiệm kỳ, có thể khẳng định Quốc hội khóa XIII đã làm tròn trọng trách ban hành Hiến pháp năm 2013 và căn bản hoàn thành việc cụ thể hóa Hiến pháp trong các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước; bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đối ngoại và hội nhập quốc tế…” – Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tại kỳ họp này, để đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, Quốc hội đã quyết định miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao của Nhà nước; bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương, định hướng của Đảng và quy định của pháp luật. Lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã tuyên thệ trước Quốc kỳ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, cam kết trước Quốc hội và Nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quốc hội đã dành niềm tin, sự ủng hộ đối với các đồng chí lãnh đạo mới được bầu, phê chuẩn, đồng thời yêu cầu các đồng chí lãnh đạo tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó. Quốc hội trân trọng ghi nhận những cống hiến, đóng góp tâm huyết, đầy trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm đối với công cuộc phát triển đất nước và hoạt động của Quốc hội.

Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của Quốc hội khóa XIII và chuẩn bị cho hoạt động của Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, các ngành, các cấp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung triển khai thực hiện các luật, nghị quyết mới được thông qua; phối hợp chặt chẽ, triển khai tích cực việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bảo đảm để sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Nhân dịp này, thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến toàn thể đồng bào, cử tri cả nước đã luôn tin tưởng, trao cho Quốc hội trọng trách thực hiện quyền lực Nhân dân; cảm ơn sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự phối hợp, cộng đồng trách nhiệm của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các ngành, các cấp và các cơ quan, tổ chức hữu quan; sự chia sẻ, ủng hộ và giúp đỡ của Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới và cộng đồng quốc tế; cảm ơn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan, các cơ quan thông tấn, báo chí,…đã tham mưu, phục vụ, phối hợp triển khai các hoạt động, đồng hành cùng Quốc hội trong suốt nhiệm kỳ qua.

Với truyền thống và kinh nghiệm tích lũy qua 70 năm, với ý thức trách nhiệm trước Nhân dân và tiền đồ của đất nước, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng chắc chắn rằng, Quốc hội khóa XIV sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trước khi bế mạc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016-2020) với 462 đại biểu tán thành. Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước  với 465 đại biểu tán thành./.

Nguồn dangcongsan.vn