Bế mạc Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03

          Chiều 17/5, Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã hoàn thành kế hoạch đề ra, sau 1 ngày làm việc.

Các đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự phiên bế mạc.

Hội nghị thống nhất cao phương hướng trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào nội dung “học tập phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và những quy định của các địa phương, đơn vị; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp, đổi mới phương thức thực hiện phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị.


Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã hoàn thành kế hoạch đề ra, sau 1 ngày làm việc (Ảnh: Đỗ Hưng)

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, ý kiến của các đại biểu; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm và giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 03 trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: các báo cáo và tham luận tại hội nghị cho thấy sự tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo của nhiều cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị và các cá nhân trong quá trình thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Học tập và làm theo Bác, cấp ủy và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình, đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích của tập thể lên trên hết, thường xuyên chăm lo đến quyền lợi chính đáng của nhân dân, chăm lo, tìm cách nâng cao đời sống của nhân dân.

Nhiều nơi đã chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc để xây dựng kế hoạch, tập trung khắc phục, giải quyết. Lực lượng vũ trang đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng trong giáo dục chính trị tư tưởng đối với tất cả cán bộ, chiến sỹ.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ý thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị trong công tác tham mưu xây dựng những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trong cách làm, cấp ủy và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị đã bám sát tình hình thực tế, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tập trung khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém kéo dài làm cho nhân dân than phiền, bức xúc.

Từ những việc làm cụ thể, như: cán bộ đi làm đúng giờ, sử dụng xe công đúng mục đích, không uống rượu, bia trong ngày làm việc, lễ phép với nhân dân… của cán bộ, đảng viên đã góp phần làm chuyển biến nhận thức và việc làm trong xã hội theo tấm gương của Bác.

Những tấm gương cụ thể của những đảng viên gương mẫu hiến đất làm đường giao thông, một nữ bác sỹ trẻ tận tình chăm sóc từng người bệnh, một đồng chí lái xe tự học tiếng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, vận động bà con về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, một đồng chí công an xã vùng cao tự vận động mở lớp dạy chữ và hướng dẫn bà con làm kinh tế… đã mang lại những kết quả có ý nghĩa về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Quan trọng hơn, những việc làm nhỏ mà không nhỏ ấy, đã góp phần củng cố sự tin yêu của nhân dân, của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước. Đây cũng là sự góp phần xây dựng, củng cố những nét đẹp văn hóa, đạo lý của dân tộc.

Hội nghị ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các cấp ủy đảng, các địa phương, ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong cả nước, đặc biệt là các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội nghị đánh giá cao những nỗ lực các nhà báo, văn nghệ sỹ, các đơn vị và cá nhân đã tham gia và làm nên thành công bước đầu của Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi Thư khen 13 tập thể, cá nhân ; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 66 tập thể, cá nhân; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen 272 tập thể, cá nhân./.