Bế mạc Hội nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(THTG) Ngày 13/1, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ 2 và bế mạc.

Trong ngày làm việc thứ 2, hội nghị đã được nghe đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang trình bày nội dung Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

2

Ảnh: Minh Trí

Theo đó, từ khi chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (năm 2007) đến nay, tiến trình chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng hơn, đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện, góp phần mở rộng và đưa quan hệ của nước ta với các đối tác đi vào chiều sâu, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên trong quá trình hội nhập vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, đó là: Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế có nơi, có lúc chưa được quán triệt kịp thời, đầy đủ về lợi ích chiến lược, lâu dài với các đối tác, nhất là các đối tác quan trọng… Vì vậy, mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 6 lần này nhằm thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, tăng cường khả năng tự chủ của nền kinh tế, mở rộng thị trường, bảo đảm phát triển nhanh bền vững, đáp ứng mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Kim Trát, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa VII với 10 giải pháp được đề ra là Hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực thực thi pháp luật; Nâng cao năng lực cạnh tranh; tập trung ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Đổi mới tổ chức hoạt động của tổ chức công đoàn và quản lý người lao động tại doanh nghiệp.

Rõ ràng, qua học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đa số các ý kiến đánh giá cao việc cần thiết phải Ban hành Nghị quyết nhằm đáp ứng kịp thời cho công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đồng thời phục vụ có định hướng trong phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Thông qua các Nghị quyết lần này, Trung ương đã nhận định rõ những tồn tại hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục, vấn đề là việc tổ chức thực hiện phải được tiến hành nghiêm túc, có kế hoạch cụ thể, phải có sự kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết.

1

Ảnh: Minh Trí

Vì tầm quan trọng của Nghị quyết và từ yêu cầu thực tiễn, Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu sau hội nghị này, các tổ chức cơ sở Đảng cần phải nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Phúc Huy