Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Cai Lậy nhiệm kỳ 2015-2020

(THTG) Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng ngày 5/8/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cai Lậy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc.

Tham dự Đại hội có 270 đại biểu đại diện cho 3.120 đảng viên ở 56 Chi, Đảng bộ của toàn huyện.

Đại hội đã nghe các tham luận chia sẻ kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực như: “Giải pháp điều hành phát triển kinh tế- xã hội huyện Cai Lậy giai đoạn 2015-2020”, “Giải pháp đẩy mạnh sản xuất lúa chuyên canh, vườn cây ăn trái đặc sản”, “Vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Phương án xây dựng thị trấn Bình Phú thành trung tâm huyện”, ….

1

Ảnh: Lê Long

Phát huy kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, đại biểu tích cực đóng góp ý kiến, đề ra Nghị quyết, với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát sườn, nhằm mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới vẫn là nhiệm vụ trọng yếu nhất, tập trung đầu tư nhất để đạt chỉ tiêu 8.400 tỷ đồng, tăng 4,8%/năm, tăng thu nhập cho người nông dân.

Cũng trong ngày làm việc hôm nay, Đại hội đã lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 41 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức, đủ năng lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ X gồm  20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

2

Ảnh: Lê Long

Sau Đại hội này, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện sẽ tiến hành xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành các chương trình hành động, xác định rõ lộ trình, bước đi, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm từng thời kỳ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao nhất, sớm đưa nghị quyết thành hiện thực trong cuộc sống.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cai Lậy lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 bế mạc và thành công tốt đẹp, càng củng cố thêm niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng.

Kim Nữ