Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cái Bè lần thứ XI- nhiệm kỳ 2015-2020

(THTG) Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, ngày 12/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cái Bè lần thứ XI – nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.

1

Ảnh: Minh Trí

Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm,  đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020, và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 43 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X gồm 25 đồng chí. Đồng chí Phạm Minh Trí giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Văn Út và đồng chí Nguyễn Quốc Thanh giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

2

Ảnh: Minh Trí

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp giai đoạn 2015 – 2020. Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015 – 2020 của Tỉnh ủy, yêu cầu phát triển huyện Cái Bè 5 năm tới và đến năm 2030 theo định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đã được UBND tỉnh phê duyệt, Đảng bộ huyện Cái Bè tập trung vào những khâu đột phá là tiếp tục khai thác tiềm năng phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, hướng tới nền nông nghiệp công nghệ cao, quy mô sản xuất hàng hóa lớn gắn với kêu gọi đầu tư khuyến khích phát triển mở rộng công nghiệp chế biến lúa gạo, trái cây, công nghiệp may mặc.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao. Chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Khánh Hồng