Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính khóa 20 năm 2012

(THTG) Chiều ngày 4/4, Học viện Hành chính quốc gia HCM phối hợp với Trường chính trị Tiền Giang tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính khóa 20 năm 2012

Lớp học có 77 học viên là cán bộ CC-VC đang công và làm việc trên địa bàn tỉnh. Sau hơn 2 tháng học tập các học viên được trang bị 27 chuyên đề thuộc 3 cụm kiến thức cơ bản về: Nhà nước và pháp luật, quản lý Hành chính Nhà nước và nghiệp vụ quản lý Hành chính, quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, đồng thời thực hiện 3 lần kiểm tra và viết Tiểu luận theo phương pháp xây dựng và giải quyết tình huống trong quản lý hành chính Nhà nước

Kết thúc khóa học có 100% học viên được công nhận hoàn thành Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính. Trong đó có 6 học viên đạt loại Giỏi, 60 học viên đạt loại Khá và 11 học viên đạt loại Trung bình. Dịp này có 6 học viên được nhận giấy khen của học viện vì đạt thành tích cao trong học tập./.