Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Tiền Giang có 08 đại biểu

(THTG) Ngày 08-02, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Nguyễn Chí Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và bà Nguyễn Thị Sáng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang.

Bau cu QH 1 Bau cu QH 2

Quang cảnh Uỷ ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Ảnh Việt Bình

Căn cứ vào Nghị quyết 1185 và Nghị quyết 1193 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Tiền Giang có 08 đại biểu Quốc hội được bầu, trong đó số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 05 và số đại biểu được Trung ương giới thiệu là 03 đại biểu. Trong số các đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, dự kiến được phân bổ theo cơ cấu định hướng là 03 đại biểu, gồm; 01 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; 01 đại biểu chuyên trách, 01 đại biểu của Đoàn thanh niên. Theo cơ cấu hướng dẫn là 02 đại biểu do địa phương giới thiệu, ưu tiên lĩnh vực y tế, còn lại 01 đại biểu cơ cấu khác. Về cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu, phụ nữ giới thiệu ứng cử 05 người, đại biểu trẻ tuổi dưới 40 là 01 người và 03 người là đại biểu tái cử.

Bau cu QH 6 Bau cu QH 9

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Tại hội nghị hiệp thương, các đại biểu đã thống nhất về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dự kiến bầu 61 đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Cùng ngày, ông Nguyễn Chí Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang cũng đã chủ trì hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và bà Nguyễn Thị Sáng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cùng tham dự hội nghị.

Bau cu QH  5 Bau cu QH 4

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Việt Bình

Hội nghị đã thống nhất số lượng người dự kiến được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 103 người, bầu chọn 61 đại biểu. Theo dự kiến, Tiền Giang sẽ có 18 đơn vị bầu cử; trong đó có 12 đơn vị bầu cử có 05 ứng cử viên, bầu chọn 03 đại biểu, 05 đơn vị bầu cử có 07 ứng cử viên, bầu chọn 04 đại biểu và 01 đơn vị bầu cử có 08 ứng cử viên, bầu chọn 05 đại biểu.

Dự kiến cơ cấu người được giới thiệu ứng cử là nữ có ít nhất 37 người, chiếm 35,92%; người được giới thiệu ứng cử là người ngoài Đảng ít nhất 11 người, chiếm 10,67%; người được giới thiệu ứng cử là người dưới 40 ít nhất 16 người, chiếm 15,53% và đại biểu tái cử ít nhất 20 đại biểu, chiếm 31,25%.

Bau cu QH 10Bau cu QH 3

Ông Nguyễn Chí Trung – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Chí Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang đề nghị các đơn vị có liên quan, khẩn trương hoàn thiện các văn bản, chuyển đến Uỷ ban bầu cử tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất là đến 09/02. Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang sẽ hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử về trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ của người ứng cử và kiểm tra giám sát công tác bầu cử theo kế hoạch.

Mạnh Cường