Bảo tàng ô tô ở Đức.

Nếu trong cuộc đời bạn có một người đàn ông mê mẩn những chiếc ô tô, thì bạn hãy thiết đãi anh ta một chuyến đi đến nước Đức. Đến đây, du khách có thể thoả mãn thú vui khám phá những chiếc ô tô đời mới nhất hay những chiếc cổ điển nhất, đồng thời được tận mắt ngắm kiến trúc kỳ vĩ của những bảo tàng này.

Bảo tàng Porsche ở Stuttgart, Phòng trưng bày Vokswagen ở Wolfsburg, Thế giới BMW hay Bảo tàng Ô tô và Công nghệ, dù bạn đến thăm bất kỳ bảo tàng nào trên khắp nước Đức thì đấy đều là những chuyến đi giá trị đối với những fan hâm mộ của ô tô…

Tháp trưng bày ô tô ở Volkswagen, Wolfsburg.

Tháp ô tô tại bảo tàng Volkswagen Autostadt, thành phố Wolfsburg là một tác phẩm độc đáo của các kiến trúc sư huyền thoại người Đức.

Những chiếc ôtô cổ được trưng bày tại Bảo tàng Maybach

Thế giới ô tô BMW ở Munichs.

Hiện nay chỉ còn lại 160 chiếc ô tô Maybach trên cả hành tinh này. 16 chiếc trong số đó đang được trưng bày ở Bảo tàng Maybach cùng với những chiếc moto, các thiết bị phụ tùng và thành phần khác.

Bảo tàng này nằm ở Neumarkt cũng trưng bày các triển lãm xe đạp hiệu Express

Nền công nghiệp máy tự động là một phần quan trọng không thể thiếu trong lịch sử của Đức. Có rất nhiều bảo tàng thú vị ở đất nước này.

Bảo tàng lịch sử phương tiện Maybach được đặt trong một toà nhà đã được tân trang lại ở Neumarkt.

Bảo tàng Mercedes Benz ở Stuttgart.

Bảo tàng Ô tô và Công nghệ Sinsheim có hàng nghìn triển lãm trưng bày ô tô nằm bên trong diện tích hơn 30.000 m2, cộng với rất nhiều không gian rộng ngoài trời.

Lịch sử về ngành sản xuất máy tự động độc lập ở Đức có thể được khám phá ở Bảo tàng Porsche, Stuttgart.

Thế giới BMW, Munich giới thiệu lịch sử hơn 90 năm hình thành và phát triển của BMW.

 

Có khoảng 1.500 triển lãm được trưng bày tại Bảo tàng Mercedes Benz ở Stuttgart.

Bảo tàng ô tô ở Volkswagen.

Bertha Benz, vợ của nhà phát minh Karl Benz đã tiến hành chuyến đi đầu tiên bằng môtô từ Mannheim đến Pforzheim (khoảng 106 dặm miles) cùng những người con của mình vào năm Nếu trong cuộc đời bạn có một người đàn ông mê mẩn những chiếc ô tô, thì bạn hãy thiết đãi anh ta một chuyến đi đến nước Đức. Đến đây, du khách có thể thoả mãn thú vui khám phá những chiếc ô tô đời mới nhất hay những chiếc cổ điển nhất, đồng thời được tận mắt ngắm kiến trúc kỳ vĩ của những bảo tàng này.

Bảo tàng Porsche ở Stuttgart, Phòng trưng bày Vokswagen ở Wolfsburg, Thế giới BMW hay Bảo tàng Ô tô và Công nghệ, dù bạn đến thăm bất kỳ bảo tàng nào trên khắp nước Đức thì đấy đều là những chuyến đi giá trị đối với những fan hâm mộ của ô tô…

Tháp trưng bày ô tô ở Volkswagen, Wolfsburg.

Tháp ô tô tại bảo tàng Volkswagen Autostadt, thành phố Wolfsburg là một tác phẩm độc đáo của các kiến trúc sư huyền thoại người Đức.

Những chiếc ôtô cổ được trưng bày tại Bảo tàng Maybach

Thế giới ô tô BMW ở Munichs.

Hiện nay chỉ còn lại 160 chiếc ô tô Maybach trên cả hành tinh này. 16 chiếc trong số đó đang được trưng bày ở Bảo tàng Maybach cùng với những chiếc moto, các thiết bị phụ tùng và thành phần khác.

Bảo tàng này nằm ở Neumarkt cũng trưng bày các triển lãm xe đạp hiệu Express

Nền công nghiệp máy tự động là một phần quan trọng không thể thiếu trong lịch sử của Đức. Có rất nhiều bảo tàng thú vị ở đất nước này.

Bảo tàng lịch sử phương tiện Maybach được đặt trong một toà nhà đã được tân trang lại ở Neumarkt.

Bảo tàng Mercedes Benz ở Stuttgart.

Bảo tàng Ô tô và Công nghệ Sinsheim có hàng nghìn triển lãm trưng bày ô tô nằm bên trong diện tích hơn 30.000 m2, cộng với rất nhiều không gian rộng ngoài trời.

Lịch sử về ngành sản xuất máy tự động độc lập ở Đức có thể được khám phá ở Bảo tàng Porsche, Stuttgart.

Thế giới BMW, Munich giới thiệu lịch sử hơn 90 năm hình thành và phát triển của BMW.

 

Có khoảng 1.500 triển lãm được trưng bày tại Bảo tàng Mercedes Benz ở Stuttgart.

Bảo tàng ô tô ở Volkswagen.

Bertha Benz, vợ của nhà phát minh Karl Benz đã tiến hành chuyến đi đầu tiên bằng môtô từ Mannheim đến Pforzheim (khoảng 106 dặm miles) cùng những người con của mình vào năm Nếu trong cuộc đời bạn có một người đàn ông mê mẩn những chiếc ô tô, thì bạn hãy thiết đãi anh ta một chuyến đi đến nước Đức. Đến đây, du khách có thể thoả mãn thú vui khám phá những chiếc ô tô đời mới nhất hay những chiếc cổ điển nhất, đồng thời được tận mắt ngắm kiến trúc kỳ vĩ của những bảo tàng này.

Bảo tàng Porsche ở Stuttgart, Phòng trưng bày Vokswagen ở Wolfsburg, Thế giới BMW hay Bảo tàng Ô tô và Công nghệ, dù bạn đến thăm bất kỳ bảo tàng nào trên khắp nước Đức thì đấy đều là những chuyến đi giá trị đối với những fan hâm mộ của ô tô…

Tháp trưng bày ô tô ở Volkswagen, Wolfsburg.

Tháp ô tô tại bảo tàng Volkswagen Autostadt, thành phố Wolfsburg là một tác phẩm độc đáo của các kiến trúc sư huyền thoại người Đức.

Những chiếc ôtô cổ được trưng bày tại Bảo tàng Maybach

Thế giới ô tô BMW ở Munichs.

Hiện nay chỉ còn lại 160 chiếc ô tô Maybach trên cả hành tinh này. 16 chiếc trong số đó đang được trưng bày ở Bảo tàng Maybach cùng với những chiếc moto, các thiết bị phụ tùng và thành phần khác.

Bảo tàng này nằm ở Neumarkt cũng trưng bày các triển lãm xe đạp hiệu Express

Nền công nghiệp máy tự động là một phần quan trọng không thể thiếu trong lịch sử của Đức. Có rất nhiều bảo tàng thú vị ở đất nước này.

Bảo tàng lịch sử phương tiện Maybach được đặt trong một toà nhà đã được tân trang lại ở Neumarkt.

Bảo tàng Mercedes Benz ở Stuttgart.

Bảo tàng Ô tô và Công nghệ Sinsheim có hàng nghìn triển lãm trưng bày ô tô nằm bên trong diện tích hơn 30.000 m2, cộng với rất nhiều không gian rộng ngoài trời.

Lịch sử về ngành sản xuất máy tự động độc lập ở Đức có thể được khám phá ở Bảo tàng Porsche, Stuttgart.

Thế giới BMW, Munich giới thiệu lịch sử hơn 90 năm hình thành và phát triển của BMW.

 

Có khoảng 1.500 triển lãm được trưng bày tại Bảo tàng Mercedes Benz ở Stuttgart.

Bảo tàng ô tô ở Volkswagen.

Bertha Benz, vợ của nhà phát minh Karl Benz đã tiến hành chuyến đi đầu tiên bằng môtô từ Mannheim đến Pforzheim (khoảng 106 dặm miles) cùng những người con của mình vào năm Nếu trong cuộc đời bạn có một người đàn ông mê mẩn những chiếc ô tô, thì bạn hãy thiết đãi anh ta một chuyến đi đến nước Đức. Đến đây, du khách có thể thoả mãn thú vui khám phá những chiếc ô tô đời mới nhất hay những chiếc cổ điển nhất, đồng thời được tận mắt ngắm kiến trúc kỳ vĩ của những bảo tàng này.

Bảo tàng Porsche ở Stuttgart, Phòng trưng bày Vokswagen ở Wolfsburg, Thế giới BMW hay Bảo tàng Ô tô và Công nghệ, dù bạn đến thăm bất kỳ bảo tàng nào trên khắp nước Đức thì đấy đều là những chuyến đi giá trị đối với những fan hâm mộ của ô tô…

Tháp trưng bày ô tô ở Volkswagen, Wolfsburg.

Tháp ô tô tại bảo tàng Volkswagen Autostadt, thành phố Wolfsburg là một tác phẩm độc đáo của các kiến trúc sư huyền thoại người Đức.

Những chiếc ôtô cổ được trưng bày tại Bảo tàng Maybach

Thế giới ô tô BMW ở Munichs.

Hiện nay chỉ còn lại 160 chiếc ô tô Maybach trên cả hành tinh này. 16 chiếc trong số đó đang được trưng bày ở Bảo tàng Maybach cùng với những chiếc moto, các thiết bị phụ tùng và thành phần khác.

Bảo tàng này nằm ở Neumarkt cũng trưng bày các triển lãm xe đạp hiệu Express

Nền công nghiệp máy tự động là một phần quan trọng không thể thiếu trong lịch sử của Đức. Có rất nhiều bảo tàng thú vị ở đất nước này.

Bảo tàng lịch sử phương tiện Maybach được đặt trong một toà nhà đã được tân trang lại ở Neumarkt.

Bảo tàng Mercedes Benz ở Stuttgart.

Bảo tàng Ô tô và Công nghệ Sinsheim có hàng nghìn triển lãm trưng bày ô tô nằm bên trong diện tích hơn 30.000 m2, cộng với rất nhiều không gian rộng ngoài trời.

Lịch sử về ngành sản xuất máy tự động độc lập ở Đức có thể được khám phá ở Bảo tàng Porsche, Stuttgart.

Thế giới BMW, Munich giới thiệu lịch sử hơn 90 năm hình thành và phát triển của BMW.

 

Có khoảng 1.500 triển lãm được trưng bày tại Bảo tàng Mercedes Benz ở Stuttgart.

Bảo tàng ô tô ở Volkswagen.

Bertha Benz, vợ của nhà phát minh Karl Benz đã tiến hành chuyến đi đầu tiên bằng môtô từ Mannheim đến Pforzheim (khoảng 106 dặm miles) cùng những người con của mình vào năm Nếu trong cuộc đời bạn có một người đàn ông mê mẩn những chiếc ô tô, thì bạn hãy thiết đãi anh ta một chuyến đi đến nước Đức. Đến đây, du khách có thể thoả mãn thú vui khám phá những chiếc ô tô đời mới nhất hay những chiếc cổ điển nhất, đồng thời được tận mắt ngắm kiến trúc kỳ vĩ của những bảo tàng này.

Bảo tàng Porsche ở Stuttgart, Phòng trưng bày Vokswagen ở Wolfsburg, Thế giới BMW hay Bảo tàng Ô tô và Công nghệ, dù bạn đến thăm bất kỳ bảo tàng nào trên khắp nước Đức thì đấy đều là những chuyến đi giá trị đối với những fan hâm mộ của ô tô…

Tháp trưng bày ô tô ở Volkswagen, Wolfsburg.

Tháp ô tô tại bảo tàng Volkswagen Autostadt, thành phố Wolfsburg là một tác phẩm độc đáo của các kiến trúc sư huyền thoại người Đức.

Những chiếc ôtô cổ được trưng bày tại Bảo tàng Maybach

Thế giới ô tô BMW ở Munichs.

Hiện nay chỉ còn lại 160 chiếc ô tô Maybach trên cả hành tinh này. 16 chiếc trong số đó đang được trưng bày ở Bảo tàng Maybach cùng với những chiếc moto, các thiết bị phụ tùng và thành phần khác.

Bảo tàng này nằm ở Neumarkt cũng trưng bày các triển lãm xe đạp hiệu Express

Nền công nghiệp máy tự động là một phần quan trọng không thể thiếu trong lịch sử của Đức. Có rất nhiều bảo tàng thú vị ở đất nước này.

Bảo tàng lịch sử phương tiện Maybach được đặt trong một toà nhà đã được tân trang lại ở Neumarkt.

Bảo tàng Mercedes Benz ở Stuttgart.

Bảo tàng Ô tô và Công nghệ Sinsheim có hàng nghìn triển lãm trưng bày ô tô nằm bên trong diện tích hơn 30.000 m2, cộng với rất nhiều không gian rộng ngoài trời.

Lịch sử về ngành sản xuất máy tự động độc lập ở Đức có thể được khám phá ở Bảo tàng Porsche, Stuttgart.

Thế giới BMW, Munich giới thiệu lịch sử hơn 90 năm hình thành và phát triển của BMW.

 

Có khoảng 1.500 triển lãm được trưng bày tại Bảo tàng Mercedes Benz ở Stuttgart.

Bảo tàng ô tô ở Volkswagen.

Bertha Benz, vợ của nhà phát minh Karl Benz đã tiến hành chuyến đi đầu tiên bằng môtô từ Mannheim đến Pforzheim (khoảng 106 dặm miles) cùng những người con của mình vào năm Nếu trong cuộc đời bạn có một người đàn ông mê mẩn những chiếc ô tô, thì bạn hãy thiết đãi anh ta một chuyến đi đến nước Đức. Đến đây, du khách có thể thoả mãn thú vui khám phá những chiếc ô tô đời mới nhất hay những chiếc cổ điển nhất, đồng thời được tận mắt ngắm kiến trúc kỳ vĩ của những bảo tàng này.

Bảo tàng Porsche ở Stuttgart, Phòng trưng bày Vokswagen ở Wolfsburg, Thế giới BMW hay Bảo tàng Ô tô và Công nghệ, dù bạn đến thăm bất kỳ bảo tàng nào trên khắp nước Đức thì đấy đều là những chuyến đi giá trị đối với những fan hâm mộ của ô tô…

Tháp trưng bày ô tô ở Volkswagen, Wolfsburg.

Tháp ô tô tại bảo tàng Volkswagen Autostadt, thành phố Wolfsburg là một tác phẩm độc đáo của các kiến trúc sư huyền thoại người Đức.

Những chiếc ôtô cổ được trưng bày tại Bảo tàng Maybach

Thế giới ô tô BMW ở Munichs.

Hiện nay chỉ còn lại 160 chiếc ô tô Maybach trên cả hành tinh này. 16 chiếc trong số đó đang được trưng bày ở Bảo tàng Maybach cùng với những chiếc moto, các thiết bị phụ tùng và thành phần khác.

Bảo tàng này nằm ở Neumarkt cũng trưng bày các triển lãm xe đạp hiệu Express

Nền công nghiệp máy tự động là một phần quan trọng không thể thiếu trong lịch sử của Đức. Có rất nhiều bảo tàng thú vị ở đất nước này.

Bảo tàng lịch sử phương tiện Maybach được đặt trong một toà nhà đã được tân trang lại ở Neumarkt.

Bảo tàng Mercedes Benz ở Stuttgart.

Bảo tàng Ô tô và Công nghệ Sinsheim có hàng nghìn triển lãm trưng bày ô tô nằm bên trong diện tích hơn 30.000 m2, cộng với rất nhiều không gian rộng ngoài trời.

Lịch sử về ngành sản xuất máy tự động độc lập ở Đức có thể được khám phá ở Bảo tàng Porsche, Stuttgart.

Thế giới BMW, Munich giới thiệu lịch sử hơn 90 năm hình thành và phát triển của BMW.

 

Có khoảng 1.500 triển lãm được trưng bày tại Bảo tàng Mercedes Benz ở Stuttgart.

Bảo tàng ô tô ở Volkswagen.

Bertha Benz, vợ của nhà phát minh Karl Benz đã tiến hành chuyến đi đầu tiên bằng môtô từ Mannheim đến Pforzheim (khoảng 106 dặm miles) cùng những người con của mình vào năm Nếu trong cuộc đời bạn có một người đàn ông mê mẩn những chiếc ô tô, thì bạn hãy thiết đãi anh ta một chuyến đi đến nước Đức. Đến đây, du khách có thể thoả mãn thú vui khám phá những chiếc ô tô đời mới nhất hay những chiếc cổ điển nhất, đồng thời được tận mắt ngắm kiến trúc kỳ vĩ của những bảo tàng này.

Bảo tàng Porsche ở Stuttgart, Phòng trưng bày Vokswagen ở Wolfsburg, Thế giới BMW hay Bảo tàng Ô tô và Công nghệ, dù bạn đến thăm bất kỳ bảo tàng nào trên khắp nước Đức thì đấy đều là những chuyến đi giá trị đối với những fan hâm mộ của ô tô…

Tháp trưng bày ô tô ở Volkswagen, Wolfsburg.

Tháp ô tô tại bảo tàng Volkswagen Autostadt, thành phố Wolfsburg là một tác phẩm độc đáo của các kiến trúc sư huyền thoại người Đức.

Những chiếc ôtô cổ được trưng bày tại Bảo tàng Maybach

Thế giới ô tô BMW ở Munichs.

Hiện nay chỉ còn lại 160 chiếc ô tô Maybach trên cả hành tinh này. 16 chiếc trong số đó đang được trưng bày ở Bảo tàng Maybach cùng với những chiếc moto, các thiết bị phụ tùng và thành phần khác.

Bảo tàng này nằm ở Neumarkt cũng trưng bày các triển lãm xe đạp hiệu Express

Nền công nghiệp máy tự động là một phần quan trọng không thể thiếu trong lịch sử của Đức. Có rất nhiều bảo tàng thú vị ở đất nước này.

Bảo tàng lịch sử phương tiện Maybach được đặt trong một toà nhà đã được tân trang lại ở Neumarkt.

Bảo tàng Mercedes Benz ở Stuttgart.

Bảo tàng Ô tô và Công nghệ Sinsheim có hàng nghìn triển lãm trưng bày ô tô nằm bên trong diện tích hơn 30.000 m2, cộng với rất nhiều không gian rộng ngoài trời.

Lịch sử về ngành sản xuất máy tự động độc lập ở Đức có thể được khám phá ở Bảo tàng Porsche, Stuttgart.

Thế giới BMW, Munich giới thiệu lịch sử hơn 90 năm hình thành và phát triển của BMW.

 

Có khoảng 1.500 triển lãm được trưng bày tại Bảo tàng Mercedes Benz ở Stuttgart.

Bảo tàng ô tô ở Volkswagen.

Bertha Benz, vợ của nhà phát minh Karl Benz đã tiến hành chuyến đi đầu tiên bằng môtô từ Mannheim đến Pforzheim (khoảng 106 dặm miles) cùng những người con của mình vào năm Nếu trong cuộc đời bạn có một người đàn ông mê mẩn những chiếc ô tô, thì bạn hãy thiết đãi anh ta một chuyến đi đến nước Đức. Đến đây, du khách có thể thoả mãn thú vui khám phá những chiếc ô tô đời mới nhất hay những chiếc cổ điển nhất, đồng thời được tận mắt ngắm kiến trúc kỳ vĩ của những bảo tàng này.

Bảo tàng Porsche ở Stuttgart, Phòng trưng bày Vokswagen ở Wolfsburg, Thế giới BMW hay Bảo tàng Ô tô và Công nghệ, dù bạn đến thăm bất kỳ bảo tàng nào trên khắp nước Đức thì đấy đều là những chuyến đi giá trị đối với những fan hâm mộ của ô tô…

Tháp trưng bày ô tô ở Volkswagen, Wolfsburg.

Tháp ô tô tại bảo tàng Volkswagen Autostadt, thành phố Wolfsburg là một tác phẩm độc đáo của các kiến trúc sư huyền thoại người Đức.

Những chiếc ôtô cổ được trưng bày tại Bảo tàng Maybach

Thế giới ô tô BMW ở Munichs.

Hiện nay chỉ còn lại 160 chiếc ô tô Maybach trên cả hành tinh này. 16 chiếc trong số đó đang được trưng bày ở Bảo tàng Maybach cùng với những chiếc moto, các thiết bị phụ tùng và thành phần khác.

Bảo tàng này nằm ở Neumarkt cũng trưng bày các triển lãm xe đạp hiệu Express

Nền công nghiệp máy tự động là một phần quan trọng không thể thiếu trong lịch sử của Đức. Có rất nhiều bảo tàng thú vị ở đất nước này.

Bảo tàng lịch sử phương tiện Maybach được đặt trong một toà nhà đã được tân trang lại ở Neumarkt.

Bảo tàng Mercedes Benz ở Stuttgart.

Bảo tàng Ô tô và Công nghệ Sinsheim có hàng nghìn triển lãm trưng bày ô tô nằm bên trong diện tích hơn 30.000 m2, cộng với rất nhiều không gian rộng ngoài trời.

Lịch sử về ngành sản xuất máy tự động độc lập ở Đức có thể được khám phá ở Bảo tàng Porsche, Stuttgart.

Thế giới BMW, Munich giới thiệu lịch sử hơn 90 năm hình thành và phát triển của BMW.

 

Có khoảng 1.500 triển lãm được trưng bày tại Bảo tàng Mercedes Benz ở Stuttgart.

Bảo tàng ô tô ở Volkswagen.

Bertha Benz, vợ của nhà phát minh Karl Benz đã tiến hành chuyến đi đầu tiên bằng môtô từ Mannheim đến Pforzheim (khoảng 106 dặm miles) cùng những người con của mình vào năm Nếu trong cuộc đời bạn có một người đàn ông mê mẩn những chiếc ô tô, thì bạn hãy thiết đãi anh ta một chuyến đi đến nước Đức. Đến đây, du khách có thể thoả mãn thú vui khám phá những chiếc ô tô đời mới nhất hay những chiếc cổ điển nhất, đồng thời được tận mắt ngắm kiến trúc kỳ vĩ của những bảo tàng này.

Bảo tàng Porsche ở Stuttgart, Phòng trưng bày Vokswagen ở Wolfsburg, Thế giới BMW hay Bảo tàng Ô tô và Công nghệ, dù bạn đến thăm bất kỳ bảo tàng nào trên khắp nước Đức thì đấy đều là những chuyến đi giá trị đối với những fan hâm mộ của ô tô…

Tháp trưng bày ô tô ở Volkswagen, Wolfsburg.

Tháp ô tô tại bảo tàng Volkswagen Autostadt, thành phố Wolfsburg là một tác phẩm độc đáo của các kiến trúc sư huyền thoại người Đức.

Những chiếc ôtô cổ được trưng bày tại Bảo tàng Maybach

Thế giới ô tô BMW ở Munichs.

Hiện nay chỉ còn lại 160 chiếc ô tô Maybach trên cả hành tinh này. 16 chiếc trong số đó đang được trưng bày ở Bảo tàng Maybach cùng với những chiếc moto, các thiết bị phụ tùng và thành phần khác.

Bảo tàng này nằm ở Neumarkt cũng trưng bày các triển lãm xe đạp hiệu Express

Nền công nghiệp máy tự động là một phần quan trọng không thể thiếu trong lịch sử của Đức. Có rất nhiều bảo tàng thú vị ở đất nước này.

Bảo tàng lịch sử phương tiện Maybach được đặt trong một toà nhà đã được tân trang lại ở Neumarkt.

Bảo tàng Mercedes Benz ở Stuttgart.

Bảo tàng Ô tô và Công nghệ Sinsheim có hàng nghìn triển lãm trưng bày ô tô nằm bên trong diện tích hơn 30.000 m2, cộng với rất nhiều không gian rộng ngoài trời.

Lịch sử về ngành sản xuất máy tự động độc lập ở Đức có thể được khám phá ở Bảo tàng Porsche, Stuttgart.

Thế giới BMW, Munich giới thiệu lịch sử hơn 90 năm hình thành và phát triển của BMW.

 

Có khoảng 1.500 triển lãm được trưng bày tại Bảo tàng Mercedes Benz ở Stuttgart.

Bảo tàng ô tô ở Volkswagen.

Bertha Benz, vợ của nhà phát minh Karl Benz đã tiến hành chuyến đi đầu tiên bằng môtô từ Mannheim đến Pforzheim (khoảng 106 dặm miles) cùng những người con của mình vào năm Nếu trong cuộc đời bạn có một người đàn ông mê mẩn những chiếc ô tô, thì bạn hãy thiết đãi anh ta một chuyến đi đến nước Đức. Đến đây, du khách có thể thoả mãn thú vui khám phá những chiếc ô tô đời mới nhất hay những chiếc cổ điển nhất, đồng thời được tận mắt ngắm kiến trúc kỳ vĩ của những bảo tàng này.

Bảo tàng Porsche ở Stuttgart, Phòng trưng bày Vokswagen ở Wolfsburg, Thế giới BMW hay Bảo tàng Ô tô và Công nghệ, dù bạn đến thăm bất kỳ bảo tàng nào trên khắp nước Đức thì đấy đều là những chuyến đi giá trị đối với những fan hâm mộ của ô tô…

Tháp trưng bày ô tô ở Volkswagen, Wolfsburg.

Tháp ô tô tại bảo tàng Volkswagen Autostadt, thành phố Wolfsburg là một tác phẩm độc đáo của các kiến trúc sư huyền thoại người Đức.

Những chiếc ôtô cổ được trưng bày tại Bảo tàng Maybach

Thế giới ô tô BMW ở Munichs.

Hiện nay chỉ còn lại 160 chiếc ô tô Maybach trên cả hành tinh này. 16 chiếc trong số đó đang được trưng bày ở Bảo tàng Maybach cùng với những chiếc moto, các thiết bị phụ tùng và thành phần khác.

Bảo tàng này nằm ở Neumarkt cũng trưng bày các triển lãm xe đạp hiệu Express

Nền công nghiệp máy tự động là một phần quan trọng không thể thiếu trong lịch sử của Đức. Có rất nhiều bảo tàng thú vị ở đất nước này.

Bảo tàng lịch sử phương tiện Maybach được đặt trong một toà nhà đã được tân trang lại ở Neumarkt.

Bảo tàng Mercedes Benz ở Stuttgart.

Bảo tàng Ô tô và Công nghệ Sinsheim có hàng nghìn triển lãm trưng bày ô tô nằm bên trong diện tích hơn 30.000 m2, cộng với rất nhiều không gian rộng ngoài trời.

Lịch sử về ngành sản xuất máy tự động độc lập ở Đức có thể được khám phá ở Bảo tàng Porsche, Stuttgart.

Thế giới BMW, Munich giới thiệu lịch sử hơn 90 năm hình thành và phát triển của BMW.

 

Có khoảng 1.500 triển lãm được trưng bày tại Bảo tàng Mercedes Benz ở Stuttgart.

Bảo tàng ô tô ở Volkswagen.

Bertha Benz, vợ của nhà phát minh Karl Benz đã tiến hành chuyến đi đầu tiên bằng môtô từ Mannheim đến Pforzheim (khoảng 106 dặm miles) cùng những người con của mình vào năm Nếu trong cuộc đời bạn có một người đàn ông mê mẩn những chiếc ô tô, thì bạn hãy thiết đãi anh ta một chuyến đi đến nước Đức. Đến đây, du khách có thể thoả mãn thú vui khám phá những chiếc ô tô đời mới nhất hay những chiếc cổ điển nhất, đồng thời được tận mắt ngắm kiến trúc kỳ vĩ của những bảo tàng này.

Bảo tàng Porsche ở Stuttgart, Phòng trưng bày Vokswagen ở Wolfsburg, Thế giới BMW hay Bảo tàng Ô tô và Công nghệ, dù bạn đến thăm bất kỳ bảo tàng nào trên khắp nước Đức thì đấy đều là những chuyến đi giá trị đối với những fan hâm mộ của ô tô…

Tháp trưng bày ô tô ở Volkswagen, Wolfsburg.

Tháp ô tô tại bảo tàng Volkswagen Autostadt, thành phố Wolfsburg là một tác phẩm độc đáo của các kiến trúc sư huyền thoại người Đức.

Những chiếc ôtô cổ được trưng bày tại Bảo tàng Maybach

Thế giới ô tô BMW ở Munichs.

Hiện nay chỉ còn lại 160 chiếc ô tô Maybach trên cả hành tinh này. 16 chiếc trong số đó đang được trưng bày ở Bảo tàng Maybach cùng với những chiếc moto, các thiết bị phụ tùng và thành phần khác.

Bảo tàng này nằm ở Neumarkt cũng trưng bày các triển lãm xe đạp hiệu Express

Nền công nghiệp máy tự động là một phần quan trọng không thể thiếu trong lịch sử của Đức. Có rất nhiều bảo tàng thú vị ở đất nước này.

Bảo tàng lịch sử phương tiện Maybach được đặt trong một toà nhà đã được tân trang lại ở Neumarkt.

Bảo tàng Mercedes Benz ở Stuttgart.

Bảo tàng Ô tô và Công nghệ Sinsheim có hàng nghìn triển lãm trưng bày ô tô nằm bên trong diện tích hơn 30.000 m2, cộng với rất nhiều không gian rộng ngoài trời.

Lịch sử về ngành sản xuất máy tự động độc lập ở Đức có thể được khám phá ở Bảo tàng Porsche, Stuttgart.

Thế giới BMW, Munich giới thiệu lịch sử hơn 90 năm hình thành và phát triển của BMW.

 

Có khoảng 1.500 triển lãm được trưng bày tại Bảo tàng Mercedes Benz ở Stuttgart.

Bảo tàng ô tô ở Volkswagen.

Bertha Benz, vợ của nhà phát minh Karl Benz đã tiến hành chuyến đi đầu tiên bằng môtô từ Mannheim đến Pforzheim (khoảng 106 dặm miles) cùng những người con của mình vào năm Nếu trong cuộc đời bạn có một người đàn ông mê mẩn những chiếc ô tô, thì bạn hãy thiết đãi anh ta một chuyến đi đến nước Đức. Đến đây, du khách có thể thoả mãn thú vui khám phá những chiếc ô tô đời mới nhất hay những chiếc cổ điển nhất, đồng thời được tận mắt ngắm kiến trúc kỳ vĩ của những bảo tàng này.

Bảo tàng Porsche ở Stuttgart, Phòng trưng bày Vokswagen ở Wolfsburg, Thế giới BMW hay Bảo tàng Ô tô và Công nghệ, dù bạn đến thăm bất kỳ bảo tàng nào trên khắp nước Đức thì đấy đều là những chuyến đi giá trị đối với những fan hâm mộ của ô tô…

Tháp trưng bày ô tô ở Volkswagen, Wolfsburg.

Tháp ô tô tại bảo tàng Volkswagen Autostadt, thành phố Wolfsburg là một tác phẩm độc đáo của các kiến trúc sư huyền thoại người Đức.

Những chiếc ôtô cổ được trưng bày tại Bảo tàng Maybach

Thế giới ô tô BMW ở Munichs.

Hiện nay chỉ còn lại 160 chiếc ô tô Maybach trên cả hành tinh này. 16 chiếc trong số đó đang được trưng bày ở Bảo tàng Maybach cùng với những chiếc moto, các thiết bị phụ tùng và thành phần khác.

Bảo tàng này nằm ở Neumarkt cũng trưng bày các triển lãm xe đạp hiệu Express

Nền công nghiệp máy tự động là một phần quan trọng không thể thiếu trong lịch sử của Đức. Có rất nhiều bảo tàng thú vị ở đất nước này.

Bảo tàng lịch sử phương tiện Maybach được đặt trong một toà nhà đã được tân trang lại ở Neumarkt.

Bảo tàng Mercedes Benz ở Stuttgart.

Bảo tàng Ô tô và Công nghệ Sinsheim có hàng nghìn triển lãm trưng bày ô tô nằm bên trong diện tích hơn 30.000 m2, cộng với rất nhiều không gian rộng ngoài trời.

Lịch sử về ngành sản xuất máy tự động độc lập ở Đức có thể được khám phá ở Bảo tàng Porsche, Stuttgart.

Thế giới BMW, Munich giới thiệu lịch sử hơn 90 năm hình thành và phát triển của BMW.

 

Có khoảng 1.500 triển lãm được trưng bày tại Bảo tàng Mercedes Benz ở Stuttgart.

Bảo tàng ô tô ở Volkswagen.

Bertha Benz, vợ của nhà phát minh Karl Benz đã tiến hành chuyến đi đầu tiên bằng môtô từ Mannheim đến Pforzheim (khoảng 106 dặm miles) cùng những người con của mình vào năm 1888.