Báo Ấp Bắc tọa đàm trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 04/2015 của Chính phủ

(THTG) Ngày 26/10, Chi bộ Báo Ấp Bắc tọa đàm với chủ đề trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 04 năm 2015 của Chính phủ.

1

Ảnh: Bùi Phong

           Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng phân tích làm rõ 4 nội dung quan trọng, đó là: lãnh đạo tổ chức thực hiện dân chủ hiệu quả theo Nghị định 30 của Trung ương và Nghị định 04 của Chính phủ; hiệu quả trong phối hợp và vai trò của Công đoàn; Ban Thanh tra nhân dân trong thực hiện quy chế dân chủ; hiệu quả trong thực hiện quy chế tài sản công; nâng cao vai trò vị thế báo Ấp Bắc trong giải quyết khiếu nại thắc mắc của nhân dân trên báo Ấp Bắc. Qua các ý kiến thảo luận tại buổi tọa đàm cho thấy, trong thời gian qua, vấn đề thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 04 của Chính phủ được báo Ấp Bắc thực hiện thường xuyên, toàn diện, tạo điều kiện phát huy tốt năng lực của cán bộ nhân viên trong công tác chuyên môn; đồng thời qua thực hiện quy chế dân chủ cũng đã góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực của cán bộ lãnh đạo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đơn vị không có trường hợp tham nhũng hay các vấn đề tiêu cực xảy ra.

Buổi tọa đàm là dịp để mỗi cán bộ viên chức cơ quan báo Ấp Bắc trao đổi, chia sẻ đóng góp ý kiến cho quá trình thực hiện dân chủ tại báo Ấp Bắc đạt hiệu quả cao, tạo khối đoàn kết nội bộ, đoàn kết thống nhất trong cấp hành các chủ trương, quy chế tại đơn vị, nâng cao vị thế vai trò của báo Ấp Bắc, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Thu Thủy