Báo Ấp Bắc tọa đàm học tập và làm theo lời Bác

(THTG) Chiều ngày 16/6, Chi bộ Báo Ấp Bắc tổ chức buổi tọa đàm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Trách nhiệm của Nhà báo trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Bao Ap BacBao Ap Bac2

Vấn đềtrách nhiệm của Nhà báo trong xây dựng và phát triển được các đại biểu tập trung thảo luận. Ảnh: Bùi Phong

          Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi nhiều vấn đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, gắn với việc xây dựng hình ảnh Nhà báo có trách nhiệm, nhất là trách nhiệm trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Xây dựng hình ảnh nhân viên Báo Ấp Bắc văn minh, lịch sự, trách nhiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân Việt Nam vì sự phát triển bền vững và tuổi trẻ Báo Ấp Bắc học tập và làm theo Bác, gắn với việc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa trong tình hình mới.

Bao Ap Bac3 Bao Ap Bac1

Ảnh: Bùi Phong

Buổi tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn hiện nay, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, phóng viên, nhân viên Báo Ấp Bắc, để xây dựng hình ảnh Nhà báo trung thực, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cẩu phát triển bền vững đất nước.

Thanh Thảo