Ban Văn hoá xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổng kết hoạt động

(THTG) Ngày 22/02, Ban Văn hoá – Xã hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang tổng kết tình hình tổ chức hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016.

00

Ảnh: Minh Trí

Theo báo cáo đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác, chất lượng hoạt động được nâng cao, điều này được thể hiện qua công tác thẩm tra, giám sát, góp phần quan trọng vào sự phát triển văn hoá – xã hội của tỉnh.

5 năm qua, bên cạnh việc thẩm tra về tình hình văn hoá xã hội theo báo cáo của UBND tỉnh trình tại các kỳ họp, Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra 21 dự thảo Nghị quyết và các đề án, đồng thời tiến hành giám sát, khảo sát các nội dung như: Công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, việc xây dựng và phát triển Trung tâm văn hoá thể thao xã phường thị trấn, đời sống văn hóa tinh thần của công nhân ở các khu, cụm công nghiệp… từ đó tạo được sự tác động tích cực trong việc chấp hành pháp luật và chủ trương, chính sách của Nhà nước. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ qua, Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh Tiền Giang còn phối hợp với thường trực và các Ban của HĐND tỉnh tổ chức đoàn giám sát các nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá – xã hội, kinh tế – ngân sách và pháp chế, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo sự chuyển biến và thúc đẩy quá trình phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã làm được, theo đánh giá của Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Ban vẫn còn hạn chế như: đa số thành viên của Ban còn kiêm nhiệm, nên thời gian tham gia hoạt động hạn chế, chất lượng một số hoạt động giám sát chưa cao… Vì vậy, Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh đề nghị trong nhiệm kỳ tới, cần tăng cường công tác phối hợp hoạt động giũa thường trực HĐND với UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng thời tăng cường lực lượng chuyên viên giúp việc cho Ban, nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ tới.

 

Phúc Huy