Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm

(THTG) Ngày 15.12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Đến dự có ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

tuyen-giaotuyen-giao-1

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022. Ảnh: Thanh Hoàng

Trong năm 2022, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động, tham mưu cho thường trực cấp ủy xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo về công tác tuyên giáo; kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận và làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tham mưu ban hành kế hoạch và tổ chức, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 5 – 6 khóa XIII, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, hướng dẫn và thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của địa phương, kết quả phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, sản xuất, kinh doanh… Thực hiện có hiệu quả công tác khoa giáo, văn hoá văn nghệ, công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng.

Bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo và việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Đồng thời đề nghị ban tuyên giáo các cấp tiếp tục duy trì mối quan hệ, sự phối hợp giữa các đơn vị cùng cấp để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo của từng địa phương, đơn vị, tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo năm 2023.

Dịp này, 02 tập thể, 04 cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ và Ban tuyên giáo trung ương vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2022.

THU THỦY