Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang ra mắt Trang Thông tin điện tử

(THTG) Chiều ngày 19/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức lễ ra mắt Trang Thông tin điện tử. Tham dự có ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan.

 Theo đó, Trang Thông Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tiền Giang có địa chỉ truy cập là www.tuyengiaotiengiang.vn , hoạt động theo giấy phép số 01 của Sở Thông tin và Truyền thông về thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp internet với một số chuyên mục: Lịch sử,  Khoa giáo, Lý luận chính trị, Tuyên truyền Văn hóa – Văn nghệ, nhằm tạo thêm kênh thông tin tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn đảng bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nắm bắt thông tin chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và nhiều thông tin bổ ích khác trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhất là cung cấp chính xác kịp thời các thông tin về chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tình hình hoạt động của hệ thống Tuyên giáo trên địa bàn tỉnh; giới thiệu, phổ biến những kinh nghiệm hay, mô hình tốt, cung cấp tư liệu tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam, các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý, khai thác bảo vệ tài nguyên biển, chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Trọng Hiếu