Ban từ thiện xã hội Phật giáo cứu trợ lũ lụt ở Quảng Bình

(THTG) Ngày 7/11, Ban từ thiện xã hội Phật giáo  tỉnh  Tiền Giang khởi  hành  đến cứu  trợ người dân địa phương tại  2 địa điểm: xã Thuận Hóa  và  Lệ Hóa của huyện Tuyên Hóa, tỉnh  Quảng  Bình.

1

 Tại mỗi  địa điểm, Ban từ thiện xã hội Phật  giáo  tỉnh  Tiền Giang  trao  tặng 200 phần quà cho người dân.  Mỗi  phần quà trị giá 700 ngàn đồng, trong  đó  có 500 ngàn  đồng  tiền mặt  và một số vật dụng cần thiết.

Tổng  kinh  phí đợt  cứu  trợ miền  Trung  đợt  này  trị giá 280 triệu  đồng. Nguồn kinh  phí do  các  thành viên của Ban từ thiện xã hội  Phật  giáo  tỉnh  Tiền Giang ủng hộ.

Bài và ảnh: Công Luận