Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

Ngày 8/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã họp đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên TW  Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

  Quang cảnh Hội nghị.


Báo cáo Hội nghị cho biết, ngay từ đầu năm 2014, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã sớm ban hành và triển khai các chương trình làm việc, chọn chủ đề công tác năm là “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận”; tiếp tục chỉ đạo đưa việc nâng cao chất lượng chi bộ vào chiều sâu; đồng thời tích cực triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Khối gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Tăng cường cung cấp thông tin, chủ động định hướng tư tưởng và dư luận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, đặc biệt là về vấn đề chủ quyền lãnh thổ và an ninh chính trị, xã hội.

Các đảng ủy trực thuộc đã phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, động viên cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng hiệu quả hơn, các mặt công tác có nhiều tiến bộ, một số lĩnh vực có chuyển biến rõ rệt. Nền nếp, nguyên tắc sinh hoạt đảng được thực hiện tốt hơn, dân chủ trong sinh hoạt, tính gương mẫu của người đảng viên được phát huy. Qua đó, số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh được tăng lên, số đơn thư giảm so với 6 tháng đầu năm 2013. Mối quan hệ giữa đảng ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo ngày càng chặt chẽ, hài hòa. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ngày càng có nhiều đổi mới…

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối đã xét tặng Huy hiệu Đảng cho 502 đảng viên; tặng Cờ cho 23 tổ chức cơ sở đảng và Bằng khen cho 210 tập thể và 381 cá nhân.

Theo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, 6 tháng đầu năm 2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã thực hiện 3 cuộc giám sát chuyên đề; cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 423 tổ chức đảng 2.528 đảng viên; giám sát 363 tổ chức đảng và 3.050 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 4 đảng viên… Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng, đảng viên; giúp các tổ chức đảng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; làm rõ ưu, khuyết điểm; phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến; cảnh báo nhắc nhở và xử lý kịp thời những vi phạm.

Sáu tháng cuối năm 2014, Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 9, Trung ương 10 (khóa XI); triển khai quyết liệt “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận” tới toàn thể các chi bộ; tập trung giải quyết dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, nhất là đối với 2 nội dung về vấn đề kết nạp Đảng và công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tăng cường kiểm tra việc thực hiện kết luận sau kiểm tra; đồng thời, tăng cường tuyên truyền chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo; động viên cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ trên cương vị công tác của mình, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn của tình hình kinh tế, xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2014.

Về các quy trình công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các đại biểu thống nhất nhận định: việc ban hành các quy trình là hết sức cần thiết, song phải hết sức thận trọng, cần làm rõ thẩm quyền, đối tượng và quy trình xem xét. Các quy trình công tác kiểm tra của Đảng ủy Khối phải bám sát quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và vận dụng phù hợp với đặc điểm của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương./.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam