Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tiền Giang về hiệu quả nguồn vốn chính sách xã hội

(THTG) Chiều ngày 8-6, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Trung ương do ông Đỗ Ngọc An – Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Tiền Giang về tình hình huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

kiem-tra1 kiem-tra

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tiền Giang về hiệu quả nguồn vốn chính sách xã hội.

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Dũng – Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Hội, đoàn thể, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn. Qua 9 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 và Kết luận số 06 của Ban Bí thư, hiệu quả sử dụng vốn vay của các đối tượng trên địa bàn Tiền Giang ngày càng được nâng lên. Tỉnh đã trợ giúp cho 310.911 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, với doanh số cho vay 7.085 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2022, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 3.622 tỷ đồng, tăng 124% so với năm 2014. Nguồn vốn các chương trình tín dụng ưu đãi giúp cho 54.329 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, 32.392 học sinh, sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập, 36.675 lao động được tạo việc làm, 264 lao động được đi làm việc ở nước ngoài, 106.725 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng, 1.168 căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách.

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Trung ương đánh giá: Đảng bộ Tiền Giang đã lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận 06-KL/TW đạt kết quả đồng bộ, toàn diện. Công tác tín dụng chính sách đã góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị – xã hội, an ninh quốc phòng, thu hẹp khoảng cảnh giữa giàu và nghèo, phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Thùy Trang – Lê Long