Bàn giao danh sách người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021

(THTG) Ngày 22/4, Ban thường trực UB MTTQ VN tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ bàn giao danh sách người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021.

01

Ảnh: Trần Liêm

Ông Huỳnh Văn Phương- Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy- Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh Tiền Giang bàn giao biên bản hiệp thương lần thứ 3 và danh sách những người đủ chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 cho ông Nguyễn Văn Danh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng- Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang – Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Theo Nghị quyết số 53 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XIV của đơn vị tỉnh Tiền Giang được phân bổ như sau: đại biểu Quốc hội được bầu là 8 đại biểu, trong đó số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 5, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 3. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thống nhất chọn 11 ứng cử viên trong tỉnh cùng với 3 đại biểu trung ương để bầu 8 đại biểu. Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang là 108 ứng cử viên để bầu 64 đại biểu.

Căn cứ vào danh sách, Hội đồng bầu cử tỉnh sẽ công bố danh sách chính thức theo từng đơn vị bầu cử. Về số đơn vị bầu cử, tỉnh Tiền Giang có ba đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và 18 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 96 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 1.170 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Tiền Giang diễn ra đúng trình tự theo luật định, sẵn sàng cho ngày bầu cử chủ nhật 22 tháng 5 năm 2016.

 

Thanh Thảo