Ban Dân vận Trung ương làm việc với Tiền Giang

(THTG) Chiều ngày 21/5, đoàn cán bộ Ban Dân vận Trung ương do ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Dân vận tỉnh Tiền Giang về tình hình thực hiện chuyên đề “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền” và công tác dân vận tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tiếp đoàn có ông Trần Long Thôn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của Ban Dân vận tỉnh ủy về công tác dân vận chính quyền, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đã tập trung thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đa số cán bộ, công chức, viên chức đề cao ý thức và trách nhiệm gắn với công tác dân vận trong thực thi công vụ, cơ quan chính quyền thực hiện tốt nguyên tắc công khai, minh bạchcác quy định pháp luật đến tận người dân, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công vụ của cơ quan, góp phần đáng kể trong việc giảm khiếu nại, khiếu kiện, giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp

Về xây dựng nông thôn mới, trong 29 xã điểm, có 11 xã đạt từ 9-13 tiêu chí, 16 xã đạt từ 5-8 tiêu chí và 2 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Hệ thống dân vận của tỉnh đã thể hiện tốt vai trò tuyên truyền tập hợp sức dân trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu nông thôn, chủ yếu là hiến đất, ngày công lao động là chính, mức huy động các thành phần kinh tế khác đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân còn chậm.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác dân vận chính quyền của tỉnh Tiền Giang. Bên cạnh đó, ông cũng ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của địa phương xung quanh các vấn đề có sự hỗ trợ của trung ương trong việc tạo điều kiện về nguồn lực, phương tiện, cơ sở vật chất cũng như hướng dẫn, cung cấp thông tin liên quan đến nông thôn mới để tạo điều kiện thuận lọi cho địa phương trong tổ chức phối hợp xây dựng nông thôn mới.