Ban Dân vận Tỉnh ủy sơ kết quý III và họp mặt kỳ niệm ngày truyền thống công tác dân vận

(THTG) Ngày 19/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân vận quý III và Họp mặt kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2016). Bà Nguyễn Thị Sáng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang đến dự; ông Trần Long Thôn  – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

3

 Trong quý III năm 2016, hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở phối hợp tốt với các cơ quan liên quan, mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội của tỉnh. Từ đó, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội đạt được kết quả quan trọng. Các phong trào hành động, các cuộc vận động quần chúng được tăng cường đẩy mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Công tác dân vận của hệ thống chính quyền, lực lượng vũ trang tiếp tục đạt được kết quả tích cực. Công tác nắm tình hình diễn biến chính trị, kinh tế, xã hội, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân được coi trọng, từ đó đã tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội. Tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra bình thường.

Tại buổi họp mặt truyền thống, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại 86 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác dân vận, xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới của đất nước, bảo đảm an ninh, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bài và ảnh: Bá Thủy