Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm của tỉnh làm việc với thị trấn Tân Hiệp

(THTG) Ngày 10-7, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách và phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Tiền Giang đã làm việc với Ban chỉ đạo thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành về việc thực hiện chính sách và phát triển số người tham gia bảo hiểm trên địa bàn trong năm 2024.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Nguyên

Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo thị trấn tham mưu Đảng ủy ban hành công văn số 443 và UBND thị trấn triển khai kế hoạch, nghị quyết kiện toàn ban chỉ đạo, phân công thành viên Ban chỉ đạo phụ trách từng khu phố, đồng thời phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho các tổ chức đoàn thể, các khu phố và đại lý thu để tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tính đến cuối tháng 6 năm 2024, thị trấn đã có 4.966 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 100,06% so với chỉ tiêu huyện giao và tỷ lệ bao phủ đạt 95%. Từ nay đến cuối năm, chỉ tiêu của thị trấn là vận động 40 người tham gia bảo hiểm y tế để đạt tiêu chí của thị trấn văn minh, đô thị.

Ban chỉ đạo tỉnh đánh giá cao sự quan tâm và sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, UBND thị trấn Tân Hiệp trong thực hiện phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế. Đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo thị trấn tiếp tục tăng cường công tác truyền thông để người dân thấu hiểu chính sách nhân văn của nhà nước, từ đó dễ dàng phát triển thêm số người mới tham gia và duy trì được số người cũ. Riêng đại lý thu phát huy sự nhiệt tình trong tư vấn, chăm sóc chu đáo khách hàng để hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Kim Nữ