Ban chỉ đạo 389 quốc gia hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016.

(THTG) Ngày 9/3, Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả gọi tắt là ban chỉ đạo 389, chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Tiền Giang, ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Tiền Giang, cùng các thành viên Ban chỉ đạo tham dự hội nghị.

Untitled 1

Ảnh : Minh Nguyên 

Năm 2016, phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành các cơ quan, lực lượng chức năng của Chính phủ, bộ ngành Trung ương đến địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, phát hiện và xử lý trên 223.000 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra kiểm tra, truy thu thuế đạt 21.556 tỷ 318 triệu đồng, tăng 59,23% so với năm 2015. Qua đó đã khởi tố 1.561 vụ đối với 1.863 đối tượng.

Tại tỉnh Tiền Giang, trong năm 2016 thực hiện tốt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã đấu tranh, xử lý hơn 2.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách gần 30 tỷ đồng, trong đó đã tịch thu trên 46.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 32.000 lít dầu DO, trên 27.000m khối gỗ và các loại hàng hóa khác.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2017, Ban chỉ đạo 389 quốc gia tập trung bám sát, thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Các bộ ngành, địa phương tăng cường đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng,  đẩy mạnh các công tác thông tin tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng ngừa, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới.

 

Phúc Huy