Tiếng nói từ các địa phương 24.01.2014

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000//CM tieng noi DP thu sau 24-1-14.mp3

Tin cùng chuyên mục