Tiếng nói từ các địa phương 08.11.2019

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/CM Tieng noi dia phuong T6 8-11-19 .mp3

Tin cùng chuyên mục