Thời sự trưa 09.8.2022

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/THOI SU TRUA T3 9-8-22.mp3

Tin cùng chuyên mục