Thời sự sáng 25.01.2021

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/THOI SU SANG THU HAI 25-1-21.mp3

Tin cùng chuyên mục