Lắng nghe và trò chuyện “Cách đề phòng một số bệnh phụ khoa thường gặp trong mùa hè”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000//lang nghe va tro chuyen thu nam 12-6-14 (PL CN 15-6-14).mp3

Tin cùng chuyên mục