Lắng nghe và trò chuyện “Phòng trị bệnh rôm sảy ở trẻ sơ sinh”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/LANG NGHE TRO CHUYEN THU NAM 9-5-19(PL CHU NHAT 12-5-19).mp3

Tin cùng chuyên mục