Đọc truyện “ Mùi rác mùi đời ” của Kiều Bích Hậu

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/DOC TRUYEN T2 10-8-20 (Mui rac mui doi).mp3

Tin cùng chuyên mục