Đọc truyện “Mặt trời hồng”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/Doc truyen T7 21-12-19 (Mat troi hong).mp3

Tin cùng chuyên mục