Câu chuyện truyền thanh “Tiết kiệm điện nông dân ơi!”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/TM CC TRUYEN THANH THU SAU 11-1-19(TIET KIEM DIEN NONG DAN OI).mp3

Tin cùng chuyên mục