Câu chuyện truyền thanh “Thuốc trị covid- cẩn thận”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/CAU CHUYEN TRUYEN THANH T4 4-5-22 (THUOC TRI COVID CAN THAN0.mp3

Tin cùng chuyên mục