Câu chuyện truyền thanh “Nhớ mãi 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/TM CCTT THU SAU 24-7-20 (NHO MAI 6 DIEU BAC HO DAY CAND).mp3

Tin cùng chuyên mục