Câu chuyện truyền thanh “Lại bị sốt xuất huyết lần nữa”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/TM CC TRUYEN THANH THU TU 1-7-20(LAI BI SOT HUYET LAN NUA).mp3

Tin cùng chuyên mục