Câu chuyện truyền thanh “Đòi nợ bằng cú đấm”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/CCTT T2 4-3-19 (Doi no bang cu dam).mp3

Tin cùng chuyên mục